Gilde - Samenspraak

Gilde SamenSpraak, het taal- en integratieproject van Gilde Nederland, brengt Nederlanders en anderstaligen bijeen om de Nederlandse taal en cultuur te delen.

Bij Gilde SamenSpraak worden een Nederlandstalige vrijwilliger en een anderstalige gekoppeld. Wekelijks komen zij samen om op persoonlijke en informele wijze Nederlands te spreken. Gewoon thuis, in de huiskamer, of tijdens een wandeling of bezoekje aan de bieb.

Daarbij gaat het om de communicatie: onze vrijwilligers geven géén les. Het is een praktische stap naar integratie via een intensief één-op-één contact. De vrijwilligers spreken gewoon geduldig Nederlands met de anderstalige en wijzen daardoor de weg bij de wens tot integratie. Dat kan bijvoorbeeld ook ondersteuning bij een sollicitatie zijn of bij andere begeleidingsbehoeften. Anderstaligen kunnen zich rechtstreeks bij het Gilde aanmelden, maar door de evidente taalbarrière, vindt aanmelding veelal plaats via andere kanalen zoals de gemeente, hulporganisaties etc.

De vrijwilligers worden taalcoaches genoemd omdat het bij de klant vaak niet alleen om de Nederlandse taal gaat maar ook om het durven Nederlands spreken. Niet zelden heeft men een aardige woordkennis maar durft men niet te spreken uit angst om fouten te maken. De taalcoach helpt ook hierin door onder vier ogen te oefenen en feedback te geven.

Gilde De Ronde Venen beschikt over een flink aantal gekwalificeerde taalcoaches. Deze coaches worden op hun beurt begeleid en ondersteund met opleidingen en intervisie- en expertbijeenkomsten. Daarnaast hebben zij – indien gewenst - de beschikking over hulpmaterialen.

Taalcoach zijn verrijkt ook de vrijwilliger. Je leert één of meerdere anderstaligen goed kennen en je wordt opgenomen in een team van taalcoaches.

Meer informatie vindbaar op onderstaande websites:

Gilde de ronde venen

Gilde Nederland

Stichting het begint met taal

 

geen specifiek contactpersoon

 taal@gildedrv.nl

Ga naar de website...

Aanvraag procedure

Aanmelden via de bibliotheek