Groepstraining: Marietje Kessels project

Het Marietje Kessels Project is een preventief weerbaarheidsproject. Dat betekent dat het project niet pas wordt ingezet op het moment dat er een probleem is, maar dat het uitgevoerd kan worden in iedere groep 7 en 8, ter voorkoming van vormen van machtsmisbruik binnen de groep. Daarnaast wordt het project succesvol uitgevoerd in groepen waar een onprettige sfeer heerst en de leerlingen niet volledig zichzelf durven te zijn uit angst voor klasgenoten. 

Deelnemers vergroten de weerbaarheid om zo de kans te verkleinen dat zij slachtoffer worden van machtsmisbruik en/of zichzelf schuldig (gaan) maken aan (seksueel) intimiderend of grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, groepsdruk, sexting en seksueel misbruik. Er wordt gebruik gemaakt van oefeningen, spelen, toneelstukjes, fysieke technieken en groepsgesprekken. Voor meer informatie en achtergrond: www.marietjekessels.com

Voorbeelden van aandachtspunten kunnen zijn:

 • grenzen voelen en aangeven
 • gevoelens en gedachten herkennen en serieus nemen
 • zelfvertrouwen te vergroten
 • zelfkennis
 • zichzelf te beheersen (vooral jongens)
 • lichaamstaal te gebruiken
 • de eigen kracht te ontdekken (vooral meisjes)
 • verantwoordelijkheid te nemen voor gedrag
 • omgaan met pesten en groepsdruk (vooral jongens)
 • eigen veiligheid op straat, op het internet (bovenbouw)
 • voorlichting kindermishandeling (bovenbouw)

088- 900 4000

 bureaudienst.derondevenen@kwadraad.nl

Ga naar de website...


Aanmeldformulier trainingen Kwadraad

Toelatingsvoorwaarden

Voorwaarden:

 • de hele klas doet mee, meisjes en jongens gescheiden, twee trainers.
 • mannelijke trainer voor de jongens, vrouwelijke voor de meisjes.
 • tussen de 10 en 12 lessen. Ouderbijeenkomst. Leerkracht aanwezig.
 • laatste les samen, ouders worden uitgenodigd.
 • noodzakelijk zijn ruimten om in te bewegen.

Voor wie? Groep 7 of 8 in de bovenbouw.
Waar? De locatie van de trainingen hangt af van de kern in De Ronde Venen waar de meeste aanmeldingen vandaan komen voor de training.
Inhoud: 1 ouderbijeenkomst, leerkracht aanwezig bij de training, 11 lessen van 60 minuten, evaluatiegesprek.

Kosten en vergoeding

Kosten: U betaalt als ouder een eigen bijdrage van € 50,-. 

Aanvraag procedure

Let op: bij deelname aan de training wordt een handtekening van beide ouders gevraagd. Mocht dit een drempel opwerpen, neemt u dan vooral contact met ons op. Stuur een ingevuld en ondertekend aanmeldformulier digitaal naar bureaudienst.derondevenen@kwadraad.nl. U kunt de ondertekende versie van het formulier eventueel ook inleveren tijdens het intakegesprek.

Training vol of al gestart?

De weerbaarheidstrainingen hebben een doorlopende aanmelding. Is de training vol of al gestart? Dan plaatsen wij uw kind na aanmelding op een reservelijst / wachtlijst voor een volgende training.