Groepstraining: Marietje Kessels project

Het Marietje Kessels Project is een preventief weerbaarheidsproject. Dat betekent dat het project niet pas wordt ingezet op het moment dat er een probleem is, maar dat het uitgevoerd kan worden in iedere groep 7 en 8, ter voorkoming van vormen van machtsmisbruik binnen de groep. Daarnaast wordt het project succesvol uitgevoerd in groepen waar een onprettige sfeer heerst en de leerlingen niet volledig zichzelf durven te zijn uit angst voor klasgenoten. 

 

Klik hier om terug te gaan naar het trainingen overzicht.

Deelnemers vergroten de weerbaarheid om zo de kans te verkleinen dat zij slachtoffer worden van machtsmisbruik en/of zichzelf schuldig (gaan) maken aan (seksueel) intimiderend of grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, groepsdruk, sexting en seksueel misbruik. Er wordt gebruik gemaakt van oefeningen, spelen, toneelstukjes, fysieke technieken en groepsgesprekken. Voor meer informatie en achtergrond: www.marietjekessels.com

Voorbeelden van aandachtspunten kunnen zijn:

 • grenzen voelen en aangeven
 • gevoelens en gedachten herkennen en serieus nemen
 • zelfvertrouwen te vergroten
 • zelfkennis
 • zichzelf te beheersen (vooral jongens)
 • lichaamstaal te gebruiken
 • de eigen kracht te ontdekken (vooral meisjes)
 • verantwoordelijkheid te nemen voor gedrag
 • omgaan met pesten en groepsdruk (vooral jongens)
 • eigen veiligheid op straat, op het internet (bovenbouw)
 • voorlichting kindermishandeling (bovenbouw)

 

Algemene coördinatie wordt uitgevoerd door Astrid Millenaar.
Telefonisch bereikbaar: iedere week op maandag van 9.00 tot 10.00 uur telefonisch spreekuur voor vragen over de weerbaarheidstrainingen (m.u.v. schoolvakanties).  

U belt hiervoor met het nummer 06-40977903. Verzoeken om (terug)gebeld te worden op een ander tijdstip kunt u via het mailadres weerbaarheidstrainingendrv@protonmail.com doen.

 


2023 aanmeldformulier

Toelatingsvoorwaarden

Voorwaarden:

 • de hele klas doet mee, meisjes en jongens gescheiden, twee trainers.
 • mannelijke trainer voor de jongens, vrouwelijke voor de meisjes.
 • tussen de 10 en 12 lessen. Ouderbijeenkomst. Leerkracht aanwezig.
 • laatste les samen, ouders worden uitgenodigd.
 • noodzakelijk zijn ruimten om in te bewegen.

Voor wie? Groep 7 of 8 in de bovenbouw.
Waar? De de school dient ruimten te regelen voor de lessen.
Inhoud: 1 ouderbijeenkomst, leerkracht aanwezig bij de training, 11 lessen onder schooltijd van 60 minuten, evaluatiegesprek.

Kosten en vergoeding

De school betaald een eigen bijdrage van 250 euro. 

Aanvraag procedure

De school kan zich aanmelden voor het Marietje Kessels project via het aanmeldformulier. Indien er voor hetzelfde schooljaar meerdere aanvragen zijn wordt voorrang gegeven aan scholen die nog niet eerder het Marietje Kessels project hebben ontvangen.