Handje helpen

De vrijwilligers en stagiairs van Handjehelpen zetten zich in voor kinderen en volwassenen met een beperking of een chronische ziekte die thuis wonen. Zij zijn er ook voor (overbelaste) mantelzorgers. Handjehelpen biedt flexibel vrijwilligerswerk dat past in elke agenda. 

Handjehelpen zorgt voor de juiste match tussen een hulpvrager en een vrijwilliger of stagiair. Zij bieden hulp aan kinderen en volwassenen met een chronische ziekte, beperking of gedrag dat om extra zorg en aandacht vraagt. 

 

Verleende diensten:

Vrijwillige thuishulp en mantelzorgondersteuning

Levert intensieve vrijwilligershulp. Vooral 1 op 1 contacten, er wordt een combinatie/match gemaakt tussen hulpvrager en vrijwilliger of stagiair, hieruit kunnen diverse activiteiten voortvloeien.
In principe geen eenmalige klussen, het is vooral gericht op langdurig contact tussen hulpvrager en vrijwilliger.
meereizen met ov naar school door stagieres

Voorbeelden: speelhulp, overname zorg (oppashulp), logeerhulp, vakantiehulp, samen er-op-uit, gezelschap, versterken sociaal netwerk, luisterend oor.

Jessy van Wijngaarden

030-3036351 / 06-82094607

 jvanwijngaarden@handjehelpen.nl

Ga naar de website...

Toelatingsvoorwaarden

- Kinderen en volwassenen met een verstandelijke-, lichamelijke- en/of 
  zintuiglijke beperking.
- Kinderen en volwassenen met een chronische ziekte.
- Kinderen en volwassenen met gedragsproblemen, al dan niet
  gediagnosticeerd.
- Mantelzorgers en overige familieleden die een steuntje in de rug nodig  
  hebben.

Veel voorkomende beperkingen: verstandelijke en/of lichamelijke en/of visuele beperking; Autisme; ADHD; NAH; MS; ME; en diverse andere vormen van chronische ziekten.

Maatje voor jong-dementerenden, ingezet bij mensen met diagnose dementie tot 75 jr.
 

Kosten en vergoeding

Handjehelpen vraagt elke hulpvrager eenmalig 25 euro inschrijfgeld te betalen.
Hulpvragers die hulp krijgen, vragen wij om een vrijwillige eigen bijdrage 35 euro per half jaar.

Hulpvragers met beperkte financiĆ«le draagkracht kunnen in overleg met de regiocoƶrdinator vrijstelling van betaling krijgen.