Ideeënwerkplaats

De Ideeënwerkplaats is op zoek naar mensen met ideeën! Ideeën om het leven van inwoners in De Ronde Venen mooier en beter te maken. 
Een ontmoetingsplek voor moeders van kinderen met autisme, een postproject tegen eenzaamheid onder ouderen of het plaatsen van een ruil-je-boekenhuis; het zijn voorbeelden van ideeën met een maatschappelijke achtergrond. Heb je een klein plan of een grote wens? Alle ideeën zijn welkom. We helpen je graag verder!

Je kunt jouw idee aanmelden via:

 • De website/mailbox van de Ideeënwerkplaats (www.ideederondevenen.nl of info@ideederondevenen.nl)
 • De websites/mailboxen van de betrokken organisaties
 • Fysieke brievenbus (bijv. bibliotheek)
 • Tijdens pitchavonden, algemene- en themawerkplaatsen.
 • Via bewoners belangengroepen
 • Via websites van de deelnemers aan de IWP
 • Via de website Inwoners voor Inwoners
 • Via onze ambassadeurs die inwoners doorverwijzen naar ons
 • Via een telefoontje naar de bibliotheek en de Servicepunten

 

Zie voor meer informatie de website van Tympaan de Baat

Floor de Boer en Jacqueline Sluijs

 f.deboer@stdb.nl
 j.sluijs@stdb.nl

Ga naar de website...

Toelatingsvoorwaarden

Een idee wordt in behandeling genomen als het voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 • Het idee is in de basis bedoeld voor iedereen: iedereen telt mee.
 • Het idee komt vanuit inwoner(s) en is bedoeld voor meerdere inwoners van de Ronde Venen.
 • Het idee heeft raakvlak met de thema’s van de Maatschappelijke Agenda:
 • gezond leven,
 • voor jezelf zorgen,
 • naar anderen omkijken,
 • opvoeden met vertrouwen,
 • meedoen in de samenleving,
 • veilig wonen en/of leven.
 • Het idee is rendabel, dan wel zelfvoorzienend. Oftewel is (in de toekomst) niet afhankelijk van zorggelden of subsidie.
 • Het idee is gericht op de samenwerking tussen inwoners, ondernemers, het welzijnswerk, zorgaanbieders en/of de gemeente.

Aanvraag procedure

We toetsen een binnengekomen idee en kijken wat er nodig is:

 • We verwijzen je door wanneer jouw idee past in of aansluit op een lopend inwonersparticipatietraject.
 • We brengen je direct in contact met professionals, meedenkers en/of meehelpers wanneer we denken dat je op deze manier het snelste geholpen wordt bij jouw idee.


Daarnaast organiseren we:

 • 2x per jaar een algemene- of thema werkplaats waar je samen met professionals en meedenkers aan de slag kunt met jouw idee.
 • 1 x per jaar een pitchavond waar je jouw idee kunt delen met een professionele jury en kans maakt op een juryprijs. Voorafgaand aan de pitchavond organiseren we:
 • 1 x per jaar een ideeënworkshop op jouw idee verder vorm te geven.
 • 1 x per jaar een pitchworkshop om jouw idee over te kunnen brengen.