Iedereen Actief

Heeft u een laag inkomen en te weinig geld voor sport of culturele activiteiten? Dan is de regeling Iedereen Actief interessant voor u. Mogelijk komt u in aanmerking voor een bijdrage van de gemeente voor culturele en sportieve activiteiten.

 

 

U kunt bijvoorbeeld een vergoeding krijgen voor een abonnement op de sportschool, lidmaatschap van de sportclub, toneelgroep, creatieve cursus, bibliotheek of muziekvereniging. Of u krijgt een financieel steuntje in de rug bij het kopen van kaartjes voor musea of het theater. Als u nog geen zwemdiploma heeft kunt u de vergoeding ook gebruiken voor zwemles.

0297-587600

 iedereenactief@stdb.nl

Ga naar de website...

Toelatingsvoorwaarden

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een bijdrage

  • U bent inwoner van De Ronde Venen.
  • U bent 18 jaar of ouder.
  • Ben je een thuiswonende jongere in de leeftijd 18 tot 27 jaar, dan kijken wij naar het inkomen van jouw ouders.
  • Heeft u als ouder(s) een thuiswonende jongere, dan kijken wij naar u verzamelinkomen, en niet naar het inkomen van uw kind.
  • Uw gezamenlijk totaal inkomen is niet meer dan 120 % van de bijstandsnorm. Zie onderstaande tabel. In bijzondere gevallen (bijvoorbeeld bij een scheiding of faillissement) kan een uitzondering worden gemaakt.
  • U kunt per kalenderjaar maximaal €150 (2024) vergoed krijgen.

Maximaal netto gezins inkomen per maand niet hoger dan 120% van het standsniveau:

 Per 01-01-202421 jaar tot pensioen   Met pensioen
Alleenstaande (ouder)€ 1.463,57                           € 1.710,91
Gehuwden of samenwonenden€ 2.090,80                            € 2.202,84 

Dit betreft het gezamenlijk netto inkomen per gezin. Mocht uw gezamenlijk inkomen hoger zijn dan deze normbedragen, maar u denkt dat Iedereen Actief toch helpend voor u zou zijn, neem dan contact met het Servicepunt op. Wellicht vinden we samen oplossingen.

Kosten en vergoeding

De maximale vergoeding voor Iedereen Actief bedraagt € 150 (2024) per kalenderjaar. Indien de activiteit goedkoper is dan € 150 wordt alleen de kostprijs vergoed. Het overgebleven budget wordt max. 4 maanden voor u gereserveerd. Daarna kunt u opnieuw Iedereen Actief aanvragen voor besteding van dit resterende budget. 

Ik ben ingeschreven, hoe kan ik nu de vergoeding krijgen? Deelnemers moeten de activiteit eerst zelf betalen. Het bonnetje hiervan kan daarna ingediend worden, na goedkeuring zal max. €150 (2024) per jaar teruggestort worden.

De vergoeding is niet bedoeld voor reiskosten, eten/drinken of het aanschaffen van materialen zoals sportkleding of een muziekinstrument. 

Iedereen Actief is beschikbaar 2024. Inschrijvingen lopen niet door, voor elk kalenderjaar moet een losse aanvraag ingediend worden bij het Servicepunt.

Aanvraag procedure

U kunt een aanvraag doen via het Servicepunt De Ronde Venen. Het Servicepunt beoordeelt of u voldoet aan de voorwaarden voor deelname. Vragen kunt u aan het Servicepunt stellen via het contactformulier of telefonisch via 0297-587600.