Inkomensondersteuning: ICG (chronisch zieken en gehandicapten)

De gemeente de Ronde Venen wil inwoners met een laag inkomen en hoge zorgkosten als gevolg van een chronische ziekte of handicap tegemoetkomen.

Aan te vragen vanaf eind januari van het lopende jaar.
 

De ICG kan niet met terugwerkende kracht worden aangevraagd. 
De ICG kan alleen worden aangevraagd voor het lopende kalenderjaar.

Op het aanvraagformulier staat welke bewijsstukken meegestuurd moeten worden. Voor 2021 is dit:

  • kopie inkomensspecificatie van de afgelopen 3 maanden. Ook van partner, indien aanwezig.
  • Bewijs dat eigen risico volledig besteed is in 2019 én 2020.
  • kopie bankpas.

 

0297-291616

 gemeente@derondevenen.nl

Ga naar de website...

Toelatingsvoorwaarden

U heeft de afgelopen twee jaar het eigen risico van uw zorgverzekering opgemaakt (dus vorig jaar en het jaar daarvoor).
En:

  • U bent inwoner van gemeente De Ronde Venen.
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit, u verblijft rechtmatig in Nederland of u bent aan Nederlander gelijk gesteld.
  • U verblijft niet in de gevangenis of huis van bewaring.
  • Uw maandelijkse ( gezins-) inkomen bedraagt niet meer dan 120% van de bijstandsnorm die voor uw gezinssituatie geldt. (In het aanvraagformulier vindt u de netto bedragen van de bijstandsnorm per gezinssituatie)

Kosten en vergoeding

2021: vergoeding € 300,-. 
Geen verdere nabetaling.

2020: vergoeding € 100,- 
Nabetaling van € 285,- in januari 2021.

 

Aanvraag procedure

Digitaal op de website van de gemeente.

Papieren versie: 'Aanvraagformulier ICG', verkrijgbaar bij het Servicepunt.
Het Servicepunt kan desgewenst helpen met het invullen en kopieeren van de bewijsstukken. Het formulier moet door de inwoner zelf naar de gemeente gebracht of gestuurd worden.