Inkomensondersteuning: ICG (chronisch zieken en gehandicapten)

De gemeente de Ronde Venen wil inwoners met een laag inkomen en hoge zorgkosten als gevolg van een chronische ziekte of handicap tegemoetkomen.

2023 kan aangevraagd worden vanaf 1 mei 2023,
dan komt ook de papieren versie beschikbaar
 

De ICG kan niet met terugwerkende kracht worden aangevraagd. 
De ICG kan alleen worden aangevraagd voor het lopende kalenderjaar.

Op het aanvraagformulier staat welke bewijsstukken meegestuurd moeten worden. Voor 2022 is dit:

  • kopie inkomensspecificatie van de afgelopen 3 maanden. Ook van partner, indien aanwezig.
  • Bewijs dat eigen risico volledig besteed is in 2020 én 2021.
  • kopie bankpas.

 

0297-291616

 gemeente@derondevenen.nl

Ga naar de website...

Toelatingsvoorwaarden

U heeft de afgelopen twee jaar het eigen risico van uw zorgverzekering opgemaakt (dus vorig jaar en het jaar daarvoor).
En:

  • U bent inwoner van gemeente De Ronde Venen.
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit, u verblijft rechtmatig in Nederland of u bent aan Nederlander gelijk gesteld.
  • U verblijft niet in de gevangenis of huis van bewaring.
  • Uw maandelijkse ( gezins-) inkomen bedraagt niet meer dan 120% van de bijstandsnorm die voor uw gezinssituatie geldt. (In het aanvraagformulier vindt u de netto bedragen van de bijstandsnorm per gezinssituatie)

Kosten en vergoeding

2023: vergoeding: nog onbekend

2022: vergoeding € 300,-. 
Geen verdere nabetaling.

2021: vergoeding € 300,-. 
Geen verdere nabetaling.

2020: vergoeding € 100,- 
Nabetaling van € 285,- in januari 2021.

 

Aanvraag procedure

Digitaal op de website van de gemeente.

Papieren versie: 'Aanvraagformulier ICG', verkrijgbaar bij het Servicepunt.
Het Servicepunt kan desgewenst helpen met het invullen en kopieeren van de bewijsstukken. Het formulier moet door de inwoner zelf naar de gemeente gebracht of gestuurd worden.