Inkomensondersteuning: ICG (chronisch zieken en gehandicapten)

De gemeente De Ronde Venen wil inwoners met extra zorgkosten als gevolg van een chronische ziekte of handicap tegemoetkomen. Heeft u door een chronische ziekte en/of beperking hoge ziektekosten? Dan kunt u misschien inkomensondersteuning van de gemeente krijgen.

De ICG kan:

 • niet met terugwerkende kracht worden aangevraagd.
 • 1x per gezin, per kalenderjaar aangevraagd worden, tussen 1 februari en 31 december.
 • alleen worden aangevraagd voor het huidige kalenderjaar, waarbij inkomensgegevens van het voorafgaande jaar nodig zijn.
   

LET OP: Per 2023 is een chronische ziekte/handicap uitgangspunt van ICG. Het besteedde eigen risico van uw zorgverzekering is niet meer van belang, zoals voorgaande jaren.

 

BEWIJSSTUKKEN:
Op het aanvraagformulier staat welke bewijsstukken meegestuurd moeten worden. Voor 2023 is dit:

 • indien niet met digid wordt gedaan: kopie van ID-bewijs
 • indien niet met digid wordt gedaan: kopie bankpas
 • Relevante verklaring van (huis)arts waarin staat vermeld: dat u gehandicapt bent of langdurig ziek bent zonder vermelding van medische gegevens,
 • WLZ beschikking of SVB of Wmo beschikking (Wmo beschikking hoeft niet te worden toegevoegd: dit wordt door gemeente in het systeem gecheckt)
 • kopie van de definitieve belastingaanslag over het voorafgaande jaar
  Heeft u geen belastingaangifte gedaan, dan geldt een kopie van jaaropgaven, zoals bijstandsuitkering/UWV/pensioenfondsen of een inkomensverklaring van de belastingdienst (IB 60 formulier)
  ZZP: kopie van jaarrekening 2022 (= resultaatrekening + balans). Namelijk: voor ZZP'ers is de belastingaanslag nog niet beschikbaar in december.

Aanvulling: 
Alleen bij kinderen onder de 18 jaar is het gezinsinkomen van belang.
Kinderen van 18 jaar en ouder worden beschouwd als volwassenen en kunnen zelfstandig een aanvraag indienen, het inkomen van de ouders telt niet mee.

0297-291616

 gemeente@derondevenen.nl

Ga naar de website...

Toelatingsvoorwaarden

Voor aanvraag ICG 2023 gelden binnen De Ronde Venen de volgende voorwaarden:

 • U bent inwoner van gemeente De Ronde Venen.
 • U bent Nederlander of u mag in Nederland wonen
 • U verblijft niet in de gevangenis of huis van bewaring.
 • U heeft een onomkeerbare ziekte of beperking; of
 • U heeft een indicatie voor langdurige thuiszorg voor verpleging en verzorging; of
 • U heeft een rolstoel, scootmobiel of woningaanpassing van de gemeente; of
 • U krijgt dubbele kinderbijslag voor een thuiswonend kind met een beperking; of
 • U krijgt een WAO/WIA/WAZ/Wajong-uitkering omdat u 80%-100% arbeidsongeschikt bent.
 • U krijgt een IAOW/IAOZ-uitkering van de gemeente.

Kosten en vergoeding

De hoogte van de ICG 2023 hangt af van uw gezinssituatie en het jaarinkomen over het voorafgaande jaar (2022):

Bruto jaarinkomen 2022 100%120%130%
21 jaar tot pensioen   
Alleenstaande (ouder)€ 17.881€ 21.457€ 23.245
Gehuwden of samenwonenden€ 22.762€ 27.314€ 29.591
    
Bruto jaarinkomen 2022 100%120%130%
met pensioen   
Alleenstaande (ouder)€ 18.896€ 22.675€ 24.565
Gehuwden of samenwonenden€ 25.742€ 30.890€ 33.465
    
Vergoedingen ICG 2023   
Inkomen in % van de bijstandsnorm:<120%120-130%>131%
Alleenstaande (ouder)€250,-€150,-50,-
Gehuwden of samenwonenden€400,-€250,-€100,-

 

 

Aanvullende regelingen: kijk op www.meerkosten.nl of u naast of in plaats van ICG (ook) recht heeft op andere financiele tegemoetkomingen.

Type fouten en prijswijzigingen voorbehouden.

Aanvraag procedure

U kunt de ICG aanvragen in de periode van 1 februari t/m 31 december. In 2023 vanaf 15 juli.

Digitaal op de website van de gemeente.


- Geen inkomen uit arbeid: u kunt ICG aanvragen vanaf 1 februari met de jaaropgave die u in januari heeft ontvangen.
- Inkomen uit arbeid: u kunt pas ICG aanvragen na ontvangst van de definitieve belastingaanslag van het voorafgaande jaar. Dit is meestal mei/juni.
Als u dan nog geen definitieve aanslag van de belasting heef gehad, kunt u contact met de gemeente opnemen. Dan zullen zij met u overleggen of u met terugwerkende kracht een aanvraag kunt doen.
- Inkomen uit meerdere bronnen? Dan is de belastingaanslag van het voorafgaande jaar noodzakelijk voor de aanvraag ICG.

 

Vanaf juli 2023: Papieren versie: 'Aanvraagformulier ICG', verkrijgbaar bij het Servicepunt.
Het Servicepunt kan desgewenst helpen met het invullen en kopieeren van de bewijsstukken. Het formulier moet door de inwoner zelf naar de gemeente gebracht of gestuurd worden.