Inkomensondersteuning: ICG (chronisch zieken en gehandicapten)

De gemeente de Ronde Venen wil inwoners met een laag inkomen en hoge zorgkosten als gevolg van een chronische ziekte of handicap tegemoetkomen. Als u door een chronische ziekte en/of beperking hoge ziektekosten heeft, kunt u misschien een inkomensondersteuning van € 100,- per jaar vanuit de gemeente krijgen (2020). Dit is afhankelijk van uw inkomen. 

De ICG kan niet met terugwerkende kracht worden aangevraagd. 
De ICG kan alleen worden aangevraagd voor het lopende kalenderjaar.

Aanvraagformulier verkrijgbaar bij de Servicepunten of te vinden op de website van de gemeente. 
Op het aanvraagformulier staat welke bewijsstukken* meegestuurd moeten worden. 

Het Servicepunt kan desgewenst helpen met het invullen en kopieeren van de bewijsstukken. Het formulier moet door de inwoner zelf naar de gemeente gebracht of gestuurd worden. 

0297-291616

 gemeente@derondevenen.nl

Ga naar de website...

Toelatingsvoorwaarden

U heeft in 2013 een tegemoetkoming van de WTCG (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten) ontvangen. 
Of 
U heeft de afgelopen twee jaar het eigen risico van uw zorgverzekering opgemaakt.
Of
U heeft het eigen risico van afgelopen jaar en dit jaar opgemaakt.

En:

  • U bent inwoner van gemeente De Ronde Venen.
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit, u verblijft rechtmatig in Nederland of u bent aan Nederlander gelijk gesteld.
  • U verblijft niet in de gevangenis of huis van bewaring.
  • Uw maandelijkse ( gezins-) inkomen bedraagt niet meer dan 120% van de bijstandsnorm die voor uw gezinssituatie geldt. (In het aanvraagformulier vindt u de netto bedragen van de bijstandsnorm per gezinssituatie)

Kosten en vergoeding

2020: Vergoeding € 100,- met mogelijk een nabetaling van € 285,=.

2021: Vergoeding €300,- . Geen verdere nabetaling.

Aanvraag procedure

Formulier 'ICG aanvraagformulier', verkrijgbaar bij het Servicepunt en op de website van gemeente De Ronde Venen.