Inschrijving als woningzoekende

Om in aanmerking te komen voor een huurwoning in de regio Utrecht dient men zich als woningzoekende in te schrijven bij Woningnet.

Er staat veel duidelijke informatie op www.woningnetregioutrecht.nl. Iedere dag wordt het aanbod van sociale huurwoningen op de website ververst. In de woningadvertenties staat tot wanneer de woningzoekende kan reageren. Deze datum kan bij iedere woning anders zijn. Een woning staat minimaal acht dagen op de website.

Kernbinding:
Kernbinding is een voorrangsregeling waarbij een aantal woonkernen (Abcoude, Amstelhoek, Baambrugge, De Hoef, Vinkeveen, Waverveen en Wilnis) de mogelijkheid hebben om huurwoningen met voorrang aan te bieden aan inwoners die minimaal zes jaar onafgebroken staan ingeschreven in de eigen woonkern.
In de woningadvertentie staat vermeld of een sociale huurwoning met voorrang wordt aangeboden aan inwoners van een kleine kern.

0900-2600060

Ga naar de website...

Toelatingsvoorwaarden

Op de website van woningnet kunt u lezen wat de voorwaarden van inschrijving als woningzoekende zijn.

Kosten en vergoeding

Op de website van Woningnet kunt u lezen wat de kosten van de inschrijving als woningzoekende zijn: eenmalige inschrijfkosten en jaarlijkse kosten voor verlenging. Deze kosten kunnen per Woningnet-regio verschillen.


Betaling alleen d.m.v. automatische incasso.

Inschrijven als woningzoekende voor nieuwbouwkoopwoningen en vrije sector huurwoningen is kostenloos.

Aanvraag procedure

Verlenging inschrijving:

Jaarlijks ontvangt u als woningzoekende een verlengingsbrief per e-mail. De inschrijving wordt zonder tegenbericht jaarlijks voortgezet. Er zijn kosten gebonden aan deze jaarlijkse verlenging. Deze kosten verschillen per Woningnet regio.