Jongerenwerk: Ambulant Jongerenwerk Tympaan-De Baat

Jongerenwerk de Ronde Venen zet zich in voor jongeren uit de omgeving. Er worden veel activiteiten georganiseerd en er wordt huiswerkbegeleiding gegeven. Naast de activiteiten en huiswerkbegeleiding biedt het jongerenwerk ook dagbesteding aan. Verder zijn de jongerenwerkers van Tympaan-De Baat veel te vinden op straat en inzetbaar om te bemiddelen tussen buurtbewoners en jongeren. 

Het Ambulant Jongerenwerk is er voor leuke activiteiten, cursussen en trainingen, preventie, informatievoorziening en ondersteuning van kinderen en jongeren in de leeftijd van 10 t/m 23 jaar.

Het Jongerenwerk kan je helpen met verschillende problemen of als je even vastzit en je zelf niet verder komt.

Ook organiseert het Jongerenwerk van alles voor en samen met jongeren.

Bewoners van de gemeente, jong en oud, kunnen een beroep doen op het ambulant jongerenwerk t.b.v.

- bemiddeling bij (beginnende) overlastsituaties;
- het opzetten van activiteiten;
- het toeleiden van jongeren naar activiteiten en voorzieningen;
- vragen over opvoeden;
- trainingen omgaan met jongeren;
- individuele begeleiding van jongeren;
- weerbaarheidscursus.

0297-230280

 jongerenwerk@stdb.nl

Ga naar de website...

Aanvraag procedure

Mailen naar Tympaan-de Baat.