K.F. Heinfonds voor individuele noden

Het K.F. Hein Fonds voor Studie en Individuele noden is gestart in 1995 en is speciaal bedoeld voor inwoners van de provincie Utrecht. In de praktijk gaat het vooral om het eenmalig ondersteunen van mensen die niet of onvoldoende in aanmerking komen voor hulp van openbare sociale instellingen en het verstrekken van studiebeurzen voor de opleiding van studenten

Het K.F. Hein Fonds ondersteunt niet in de volgende gevallen:

 • cliënten die wij de afgelopen twee jaar al eens hebben gesteund bij dezelfde nood
 • spullen die al zijn aangeschaft of een behandeling die al is uitgevoerd (de kosten zijn al gemaakt)
 • aflossing van privéleningen
 • vakanties
 • bezoek aan het buitenland (bijvoorbeeld familiebezoek of begrafenis)

030-2322114

 hein@kfhein.nl

Ga naar de website...

Toelatingsvoorwaarden

Een aanvraag bij het K.F. Hein Fonds moet de volgende informatie bevatten:

 • gezinssamenstelling
 • achtergrond en huidige situatie van de inwoner
 • een financieel overzicht/ budgetplaatje met maandelijkse inkomsten en uitgaven
 • een overzicht van eventuele schulden en aflossing
 • omschrijving van de nood waar de financiële steun voor gevraagd wordt
 • welke voorliggende voorzieningen zijn aangesproken (denk hierbij ook aan eigen netwerk)
 • welke andere fondsen zijn benaderd en hun eventuele toezegging/afwijzing
 • overige voor de nood relevante (bewijs)stukken ter ondersteuning van de aanvraag. Denk aan offertes, begroting, huurovereenkomst, inschrijvingsbewijs opleiding, boetes, sociale rapportage, verwijsbrief arts etc.

Aanvraag procedure

Een aanvraag kan alleen worden ingediend door een professionele organisatie voor maatschappelijk werk die gevestigd is in de provincie Utrecht en waar de cliënt bij in behandeling is of door begeleid wordt.