Kansen voor alle kinderen

Alle kinderen in De Ronde Venen moeten de kans krijgen om mee te (blijven) doen in de samenleven. Wanneer er geen geld is voor bijvoorbeeld een schoolreisje of een fiets om met klasgenootjes naar school te fietsen kan een beroep worden gedaan op kansen voor alle kinderen,

MBO: en jonger dan 18: Schoolboeken/computer: hier is een voorliggende voorziening voor Klik hier voor meer info.

0297-587600

 gemeente@derondevenen.nl

Ga naar de website...

Toelatingsvoorwaarden

  1. het kind heeft een leeftijd tussen de 0 tot 18 jaar;
  2. alleen een professional die vanuit zijn of haar beroep direct met de kinderen te maken heeft kan een verzoek indienen;
  3. de voorziening is noodzakelijk voor de kinderen om mee te kunnen (blijven) doen;
  4. er is (binnen 6 maanden) geen andere mogelijkheid om de voorziening te bekostigen;
  5. de tegemoetkoming wordt in nature beschikbaar gesteld;
  6. de tegemoetkoming komt ten goede aan het kind/de kinderen in het gezin.

Kosten en vergoeding

Het project Kansen voor alle Kinderen gaat uit van persoonlijk maatwerk, wat heeft het individuele kind of de individuele jongere nodig om mee te kunnen doen. 
De inwoner ontvangt zelf geen geld, bedragen worden rechtstreeks betaald aan de leverancier of de school.

Aanvraag procedure

Alleen mogelijk door professional via deze link