Kerken / Diaconaal Platform de Ronde Venen

Diaconaal Platform de Ronde Venen:
Doelstelling:  Helpen waar geen helper is.

Vanuit de christelijke overtuiging willen alle kerken in de gemeente De Ronde Venen zich inzetten voor de bewoners. Terwijl de overheid een bepaald sociaal vangnet biedt, is bekend dat niet iedereen daarvoor (voldoende) wordt opgevangen. Daardoor kan ongelijkheid ontstaan en kunnen mensen zich buitengesloten voelen.

Via het Diaconaal platform willen we aanvullende hulp organiseren voor alle inwoners van de Ronde Venen, die hulp nodig hebben en niemand hebben in hun omgeving die daarbij kan helpen.


 

Diverse vrijwilligers van de verschillende kerken in De Ronde Venen verlenen (veelal) kostenloos hand en spandiensten.
Denk hierbij aan sociaal huisbezoeken, klusjes, uitjes.
Bij vervoer naar het ziekenhuis kan een vergoeding worden gevraagd.

Er wordt incidenteel ondersteuning verleent bij financiƫle problemen. Ook bijvoorbeeld de vervoerskosten van ANWB Automaatje.

-

Ga naar de website...

Aanvraag procedure

Aanmelding verloopt via het Servicepunt