Kortdurend verblijf zorgcentrum Careyn

Kortdurend verblijf is een vorm van verzorging die o.a. geleverd wordt in het kader van het ondersteunen van de mantelzorg dan wel de overbrugging van een periode tot een definitieve intramurale opname (gezondheidszorg die gedurende een onafgebroken verblijf van meer dan 24 uur geboden wordt in een zorginstelling) of in geval van herstel na een ziekenhuisopname.

Kortdurend verblijf in het zorgcentrum wordt geboden aan cliënten die daartoe geïndiceerd zijn door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) te IJsselstein dan wel door het zorgkantoor Utrecht als overbruggingszorg voor langdurig verblijf.

Herman Schreurs, Janny Helmich,

088-1239994

 zorgbemiddelingdrv@careyn.nl

Ga naar de website...

Toelatingsvoorwaarden

- Geldige indicatie voor ‘kortdurend verblijf’, afgegeven door het CIZ, Centrum Indicatiestelling Zorg (regiokantoor IJsselstein)

- Als er sprake is van SPOED dan altijd contact opnemen met huisarts en zorgbemiddeling Careyn (zie contactgegevens).

Aanvraag procedure

Als het centraal meldpunt van Careyn de aanvraag heeft ontvangen, neemt de zorgmanager van het betreffende zorgcentrum contact op met de cliënt voor het maken van een afspraak. Betreft het een aanvraag waarvoor enig uitstel mogelijk is, dan wordt de cliënt eventueel op een wachtlijst geplaatst.