Kwadraad: Multisignaal / Verwijsindex

Verwijsindex

De MULTIsignaal Verwijsindex is een digitaal systeem waarin professionals uit bijvoorbeeld de jeugdzorg of het onderwijs kunnen aangeven, dat zij betrokken zijn bij uw zoon/dochter. Op deze manier kunnen professionals met elkaar afstemmen om uw kind zo goed mogelijk te helpen.

Heb je als jongere te maken met de Verwijsindex? Hier lees je meer informatie voor jou.

Hoe werkt het?

Soms heeft een kind ondersteuning nodig tijdens het opgroeien. Dan kan het gebeuren dat meerdere professionals tegelijkertijd bij betrokken zijn of ondersteuning bieden. Het is belangrijk dat zij dit van elkaar weten, zodat zij met elkaar kunnen samenwerken om op de juiste manier te ondersteunen of te begeleiden. De professionals die bij je kind betrokken zijn, maken daarom gebruik van de Verwijsindex.

Het doel van de Verwijsindex is om professionals die betrokken zijn bij een gezin met elkaar in contact te brengen, zodat er goed kan worden samengewerkt.

Match en Gezinsmatch

Indien er meerdere professionals tegelijkertijd betrokken zijn en ondersteuning bieden, dan krijgen zij hiervan bericht, dat heet een ‘match’. Soms zijn professionals bij meerdere kinderen uit hetzelfde gezin betrokken. Als dit het geval is ontstaat er een Gezinsmatch. Zo kunnen zij makkelijk met elkaar contact opnemen en zorgen dat de plannen voor de verschillende kinderen in het gezin op elkaar worden afgestemd. 

Welke informatie is bekend?

In de Verwijsindex leggen professionals alleen vast bij wie zij op dit moment betrokken zijn. Er staat geen inhoud in. Alleen naam, geslacht, geboortedatum en de gegevens van de professional zijn bekend. De Verwijsindex vermeldt nooit wat er aan de hand is, alleen dát er professionals betrokken zijn en wie dat zijn.

‘Matches’ tussen professionals zijn alleen zichtbaar voor de professionals, die direct betrokken zijn bij dat betreffende kind. Er kan dus niet gezocht worden naar kinderen of jongeren in het systeem door níet betrokken professionals.  Een professional kan voor maximaal 2 jaar zijn betrokkenheid aangeven. Daarna wordt het gegeven van betrokkenheid 5 jaar bewaard. De professional mag wel altijd afwegen om opnieuw aan te geven betrokken te zijn bij je kind.

 

Naomi Wahlen

0889004000

 n.wahlen@kwadraad.nl

Ga naar de website...