Kwadraad: Pedagogisch Bureau

Het pedagogisch bureau heeft tot doel dat ouders/verzorgers met kinderen in de leeftijd tussen 0 en 19 jaar in een zo vroeg mogelijk stadium terecht kunnen met zorgen, vragen en problemen op het gebied van opvoeding, ontwikkeling en het gedrag van kinderen.

De vragen worden met ouders op een laagdrempelige, toegankelijke en praktisch manier besproken  zodat ouders de opvoeding weer zelf kunnen oppakken. Hierdoor wordt zo mogelijk voorkomen dat er in een later stadium een beroep op intensievere hulp moet worden gedaan.

Het pedagogisch bureau werkt volgens de methode “Pedagogisch adviseren” welke gericht is op het bevorderen van eigen kracht en zelfregulatie van ouders. Onder deze methode vallen verschillende vormen van adviseren zoals: spreekuur op afspraak, telefonische contacten, huisbezoeken en observaties zowel thuis als op kinderopvang/scholen. Daarnaast behoort  kortdurende video-hometraining (K-VHT) ook tot de mogelijkheden. De pedagogisch adviseur is hierin opgeleid en werkt als gecertificeerd trainer.

De doelen/resultaten van pedagogisch adviseren zijn: 

 

De opvoedcompetentie en het zelfvertrouwen van ouders zijn toegenomen.

Ouders kunnen de moeilijkheden in de opvoeding weer zelfstandig hanteren.

Ouders maken in de opvoeding (meer) gebruik van positieve gedragsbeïnvloeding.

In het welbevinden en het gedrag van kinderen treden positieve veranderingen op.

De relatie tussen ouders en kinderen en tussen ouders onderling is verbeterd.

Ouders zijn zo nodig gemotiveerd om intensievere hulp te accepteren.

088- 9004000

Ga naar de website...

Kosten en vergoeding

Er zijn geen kosten aan verbonden.

Aanvraag procedure

Bent u geïnteresseerd? 

Aanmelden kan op eigen initiatief of door verwijzing: er is geen verwijsbrief nodig.

Telefonisch: Kwadraad 088- 9004000

Op afspraak na telefonisch contact/intake.