Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

De gemeente kan burgers met een laag inkomen kwijtschelding verlenen voor aanslagen van gemeentelijke belastingen. Het kwijtscheldingsbeleid is van toepassing op de volgende belastingen:

  • onroerende zaakbelastingen;
  • belasting op roerende ruimten;
  • reinigingsrechten;
  • rioolrechten;
  • waterschapsbelasting
  • hondenbelasting (kwijtschelding is beperkt tot 1 hond).

Inwoners die een Participatiewet Uitkering hebben, krijgen veelal automatisch kwijtschelding. 
De overige minima hebben een aanslag ontvangen en dienen óf te betalen óf kwijtschelding aan te vragen.

Afmelden voor hondenbelasting gaat dmv een formulier klik hier.

Kwijtschelding ontvangen voor gemeente belasting en niet voor waterschapsbelasting (of andersom) stuur dan een mail hierover naar invordering@amstelveen.nl , zij gaan het uitzoeken.

Kwijtschelding waternet voor oa mensen die op de camping in Mijdrecht wonen, die een caravan huren: krijgen geen aanslag gemeente belastingen. Kwijtschelding voor waternet is rechtstreeks aan te vragen bij waternet. kwijtschelding@waternet.nl

 

020-5404886

 belastingen@amstelveen.nl

Ga naar de website...


Kwijtschelding gemeente belastingen

Kwijtschelding waternet

Toelatingsvoorwaarden

Bij inkomen op bijstandsniveau en geen vermogen kan kwijtschelding worden aangevraagd. Kwijtschelding wordt alleen verleend aan een natuurlijk persoon, die geen bedrijf of een zelfstandig beroep uitoefent.

Om te bepalen of een inwoner voor kwijtschelding in aanmerking komt, kijkt de gemeente naar de ‘betalingscapaciteit’. Met andere woorden, heeft de inwoner na aftrek van vaste lasten zoals huur en ziektekosten nog voldoende over voor het betalen van de gemeentelijke belastingen? 
Voor meer informatie ga naar: www.gemeentebelastingenamstelland.nl en kies gemeente De Ronde Venen. 
Voor een proefberekening ga naar: www.schuldinfo.nl .

Drie maanden nadat het volledige bedrag is betaald, kan geen kwijtschelding meer worden aangevraagd.

Als de inwoner niet in aanmerking komt voor kwijtschelding, kan een betalingsregeling misschien een oplossing bieden. Neem hiervoor contact op met Gemeentebelastingen Amstelland (zie contactgegevens)

 

Kosten en vergoeding

N.a.v. de draagkracht van betrokkene wordt de hoogte van de kwijtschelding vastgesteld.

Aanvraag procedure

Kwijtscheldingsformulieren: hangen aan deze regeling.

 

Kwijtschelding is op 3 manieren aan te vragen:
- digitaal:https://www.gemeentebelastingenamstelland.nl/home/product/kwijtschelding-de-ronde-venen                                                                                           - digitaal: door middel van email: download het formulier, vul het in en stuur het met de benodigde bewijsdocumenten naar: invordering@amstelveen.nl 
- op papier: download het formulier, print het uit,  vul het in en stuur het met de benodigde bewijsdocumenten naar: Gemeente belastingen Amstelland, Antwoordnummer 103, 1180 VB Amstelveen

Het formulier is ook af te halen bij het Servicepunt.

Na inleveren:
- Er wordt geen ontvangstbevestiging gestuurd vanuit gemeentebelasting Amstelland.
- De invordering wordt tijdelijk stopgezet en er zal beoordeeld worden of betrokkene recht heeft op kwijtschelding. Hiervan wordt men schriftelijk op de hoogte gebracht.
- Als kwijtschelding voor gemeentebelasting is toegekend wordt Waterschapsbelasting ook kwijtgescholden, mits toestemming is gegeven de informatie te delen.
- De maximale afhandelingsduur is acht weken.

Als er een machtiging is afgegeven voor afschrijving in bijvoorbeeld deelbetalingen lopen deze gewoon door. Wordt de kwijtschelding toegekend dan ontvangt de inwoner de betaalde bedragen terug.

Op https://mijn.gemeentebelastingenamstelland.nl/view/LOGIN kunt u informatie over uw gemeentebelastingen inzien (inloggen met uw DigID). Online kwijtschelding aanvragen kan hier niet.