Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

De gemeente kan burgers met een laag inkomen kwijtschelding verlenen voor aanslagen van gemeentelijke belastingen. Het kwijtscheldingsbeleid is van toepassing op de volgende belastingen:

  • onroerende zaakbelastingen;
  • belasting op roerende ruimten;
  • reinigingsrechten;
  • rioolrechten;
  • hondenbelasting (kwijtschelding is beperkt tot 1 hond).

 



 

Mensen die een Participatiewet Uitkering hebben, krijgen veelal automatisch kwijtschelding. 
De overige minima hebben een aanslag ontvangen en dienen óf te betalen óf kwijtschelding aan te vragen.

Via het formulier kwijtschelding Gemeentebelastingen kan toestemming gegeven worden voor het delen van de gegevens met Waternet voor kwijtschelding Waterschapsbelasting. Wanneer kwijtschelding voor gemeentebelasting is toegekend wordt Waterschapsbelasting ook kwijtgescholden, mits toestemming is gegeven de informatie te delen. 

020-5404886

 belastingen@amstelveen.nl

Ga naar de website...

Toelatingsvoorwaarden

Om te bepalen of een inwoner voor kwijtschelding in aanmerking komt, kijkt de gemeente naar de ‘betalingscapaciteit’. Met andere woorden, heeft de inwoner na aftrek van vaste lasten zoals huur en ziektekosten nog voldoende over voor het betalen van de gemeentelijke belastingen? Kijk voor meer informatie op site: www.gemeentebelastingenamstelland.nl en kies gemeente De Ronde Venen. Hier is de mogelijkheid om proefberekening te maken op site van www.schuldinfo.nl .

Drie maanden nadat het volledige bedrag is betaald, kan geen kwijtschelding meer worden aangevraagd.

Als de klant niet in aanmerking komt voor kwijtschelding, kan een betalingsregeling misschien een oplossing bieden. Neem hiervoor contact op met Gemeentebelastingen Amstelland (zie contactgegevens)

 

Kosten en vergoeding

N.a.v. de draagkracht van betrokkene wordt de hoogte van de kwijtschelding vastgesteld.

Aanvraag procedure

Na ontvangst van de aanvraag wordt de invordering tijdelijk stopgezet en zal beoordeeld worden of betrokkene recht heeft op kwijtschelding. Hiervan wordt men schriftelijk op de hoogte gebracht.

De maximale afhandelingsduur is acht weken.

Er wordt geen ontvangstbevestiging gestuurd vanuit gemeentebelasting Amstelland voor kwijtschelding gemeentelijke belasting.

Als er machtiging afgegeven is voor afschrijving in bijvoorbeeld deelbetalingen lopen deze gewoon door.
Als er inderdaad kwijtschelding wordt toegekend dan ontvangt de inwoner de betaalde bedragen terug.