Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

De gemeente kan burgers met een laag inkomen kwijtschelding verlenen voor aanslagen van gemeentelijke belastingen. Het kwijtscheldingsbeleid is van toepassing op de volgende belastingen:

  • onroerende zaakbelastingen;
  • belasting op roerende ruimten;
  • reinigingsrechten;
  • rioolrechten;
  • hondenbelasting (kwijtschelding is beperkt tot 1 hond).

Om te bepalen of een inwoner voor kwijtschelding in aanmerking komt, kijkt de gemeente naar de ‘betalingscapaciteit’. Met andere woorden, heeft de inwoner na aftrek van vaste lasten zoals huur en ziektekosten nog voldoende over voor het betalen van de gemeentelijke belastingen?

Kijk voor meer informatie op site: www.gemeentebelastingenamstelland.nl en kies gemeente De Ronde Venen. Hier is de mogelijkheid om proefberekening te maken op site van www.schuldinfo.nl .

Mensen die een Participatiewet Uitkering hebben, krijgen veelal automatisch kwijtschelding. De overige minima hebben een aanslag ontvangen en dienen óf te betalen óf kwijtschelding aan te vragen.

Indien men vermoedt dat er iets fout is gegaan met de terugvordering van de precarioheffing, geef dan het advies om een e-mail sturen naar invordering@amstelveen.nl met aanslagnummer en bankrekeningnummer en verzoek om daarop te storten.

020-5404886

 belastingen@amstelveen.nl

Ga naar de website...

Toelatingsvoorwaarden

Berekening betalingscapaciteit: Berekening betalingscapaciteit.

Drie maanden nadat het volledige bedrag is betaald, kan geen kwijtschelding meer worden aangevraagd.

Als de klant niet in aanmerking komt voor kwijtschelding, kan een betalingsregeling misschien een oplossing bieden. Neem hiervoor contact op met Gemeentebelastingen Amstelland (zie contactgegevens)

 

Kosten en vergoeding

N.a.v. de draagkracht van betrokkene wordt de hoogte van de kwijtschelding vastgesteld.

Aanvraag procedure

Na ontvangst van de aanvraag wordt de invordering tijdelijk stopgezet.

Na ontvangst van de aanvraag zal beoordeeld worden of betrokkene recht heeft op kwijtschelding. Hiervan wordt men schriftelijk op de hoogte gebracht.

De maximale afhandelingsduur is acht weken.

Er wordt geen ontvangstbevestiging gestuurd vanuit gemeentebelasting Amstelland voor kwijtschelding gemeentelijke belasting.

Als er machtiging afgegeven is voor afschrijving in bijvoorbeeld deelbetalingen lopen deze gewoon door.

Als er inderdaad kwijtschelding wordt toegekend wordt ontvangt de inwoner de betaalde bedragen terug.