Kwintes

Kwintes ondersteunt mensen met psychiatrische of psychosociale problemen. Mensen die  zonder begeleiding niet zelfstandig kunnen leven en wonen. Vaak gaat dit gepaard met een acute, tijdelijke of blijvende vraag naar woonruimte. Ben jij de grip op je leven (even) kwijt? Dan kun je bij Kwintes terecht.

Kwintes is er voor mensen met een psychische of psychiatrische kwetsbaarheid, zwerfjongeren, dak- of thuislozen, slachtoffers van huiselijk geweld, mensen met autisme. Vrouwenopvang is er voor slachtoffers van huiselijk geweld, eerwraak, loverboys of mensenhandel.

Kwintes biedt hulp bij wonen, werken en leren om een zo zelfstandig mogelijk leven te ontwikkelen. Omdat niemand hetzelfde is, bieden ze altijd hulp op maat. Er wordt goed gekeken naar wat je zelf kunt en wilt. De hulp duurt zo kort als het kan en zo lang als mogelijk.

Kwintes biedt:

- Kortdurende en intensieve begeleiding aan huis
- Beschermd en begeleid wonen
- Dagbesteding en hulp naar werk
- Bemoeizorg
- Crisis-, nacht- en vrouwenopvang

Bij schulden wordt hulp geboden bij het zoeken naar een oplossing. Kwintes werkt samen met Rabobank aan het inkomensbeheer. Het doel is om samen weer overzicht te krijgen in de administratie en financiën.

Kwintes begeleidt cliënten individueel, zodat zij vanuit hun eigen kracht en mogelijkheden zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren en participeren in de maatschappij. 

0800-8667338

 intakemwu@kwintes.nl

Ga naar de website...

Toelatingsvoorwaarden

Aanmelding gaat via de huisarts. Voor crisisopvang wordt gezocht naar een plek in een tussenhuis. Voor de overige opvang kan men elke week bellen of er plek is. Ze hanteren geen wachtlijsten. Voor beschermd wonen en voor begeleiding aan huis is een indicatie vereist van het Centrum Indicatiestelling Zorg (ciz)

Voor jongeren onder 18 jaar is een indicatie van Bureau Jeugdzorg vereist.

Kosten en vergoeding

Zowel bij crisis, nacht en vrouwenopvang betaalt men een vast bedrag per dag. Dit is voor verblijfskosten en voeding.

Aanvraag procedure

Wie zich aanmeldt bij Kwintes, krijgt altijd een intakegesprek met een intakecoördinator. In dat gesprek kan de cliënt ook zijn of haar wensen kenbaar maken. De cliënt krijgt een eigen woonbegeleider om te leren zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren.

Voor nachtopvang is de begeleiding gericht op snelle doorstroom.

Voor Crisis-en vrouwenopvang wordt er na de intake een begeleidersplan opgesteld. Men is dan verplicht om deel te nemen aan deze doelgroepen