Leerlingenvervoer

Kinderen die een indicatie krijgen voor Speciaal Onderwijs (SO), Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) of Speciale school voor BasisOnderwijs (SBO) zijn veelal aangewezen op verder weg gelegen scholen, omdat deze scholen niet in De Ronde Venen zijn gevestigd.

Ouders kunnen voor de vervoerskosten een tegemoetkoming aanvragen naar de dichtstbijzijnde school in de soort die geïndiceerd wordt, als de school tenminste 6 kilometer van het huisadres vandaan is. 

Leerlingenvervoer dient digitaal aangevraagd te worden voor 1 juni voordat het betreffende schooljaar begint.  Wanneer een aanvraag na deze datum wordt ingediend kan het zijn dat de vergoeding of het vervoer niet voor de start van het nieuwe schooljaar geregeld is. 
Voor het aanvragen van leerlingenvervoer moet worden ingelogd met DigiD.

 

Paula Aarsman

0297-291616

 leerlingenvervoer@derondevenen.nl

Ga naar de website...

Toelatingsvoorwaarden

Een indicatie voor Speciaal (Basis) Onderwijs. 

Kosten en vergoeding

Sommige ouders moeten een eigen bijdrage betalen, deze is voor het schooljaar 2020-2021 € 598,-.

De eigen bijdrage geldt niet wanneer het kind zelfstandig met het openbaar vervoer reist, dan wordt het goedkoopste ov-abonnement vergoed. 

Aanvraag procedure

De aanvraag voor een tegemoetkoming kan worden gedaan via de website  van de gemeente met een DigiD. 

Er moeten diverse bijlage meegestuurd worden met de aanvraag (indien van toepassing):

  • Vervoersadvies van de school (bij kinderen van 9 jaar en ouder)
  • Verklaring waarom het kind niet zelfstandig kan reizen
  • Werkgeversverklaring van beide ouders
  • Tijdsplanning van www.9292.nl wanneer de reistijd met het OV langer is dan een uur
  • Toelaatbaarheidsverklaring van de school 
     

De consulent leerlingenvervoer bepaalt of de ouders in aanmerking komen voor een beschikking. Deze wordt dan maximaal 8 weken na ontvangst van de aanvraag toegestuurd. Daarin staan de toekenning en afspraken.

Let op!: tussentijds opslaan houdt in dat de 'werktijd' met 15 minuten wordt verlengd, niet dat je de gegevens kunt bewaren en enige tijd later weer verder kunt gaan.