Leerlingenvervoer

Kinderen die een indicatie krijgen voor Speciaal Onderwijs (SO), Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) of Speciale school voor BasisOnderwijs (SBO) zijn veelal aangewezen op verder weg gelegen scholen, omdat deze scholen niet in De Ronde Venen zijn gevestigd.

Ouders kunnen voor de vervoerskosten een tegemoetkoming aanvragen naar de dichtstbijzijnde school in de soort die geïndiceerd wordt, als de school tenminste 6 kilometer van het huisadres vandaan is. 

Leerlingenvervoer dient digitaal aangevraagd te worden voor 1 juni voordat het betreffende schooljaar begint.  Wanneer een aanvraag na deze datum wordt ingediend kan het zijn dat de vergoeding of het vervoer niet voor de start van het nieuwe schooljaar geregeld is. 
Voor het aanvragen van leerlingenvervoer moet worden ingelogd met DigiD.
--> aanvragen voor schooljaar 2023/2024 kunnen vanaf 17-04-2023 aangevraagd worden.

Taalklas: Voor de taalklas heb je geen TLV (toelaatbaarheidsverklaring) en kun je deze dus ook niet meesturen. Vaak zijn het gezinnen die gevlucht zijn of net in Nederland, zij kunnen geen IB 60 formulieren aanvragen om de inkomenstoets voor de eigen bijdrage te toetsen. Dit zullen dus andere formulieren zijn of duidelijk dat zij een uitkering ontvangen. Daarnaast mogen zij hun eigen taalklassen op opgeven als “werk”, dit voor de beoordeling of er recht is op taxi, OV of fietsvergoeding.

Het vluchtelingenwerk ondersteunt bij de aanvragen.

 

0297-291616

 leerlingenvervoer@derondevenen.nl

Ga naar de website...

Toelatingsvoorwaarden

Een indicatie voor Speciaal (Basis) Onderwijs. 

Kosten en vergoeding

Sommige ouders moeten een eigen bijdrage betalen, deze is voor het schooljaar 2020-2021 € 598,-.

De eigen bijdrage geldt niet wanneer het kind zelfstandig met het openbaar vervoer reist, dan wordt het goedkoopste ov-abonnement vergoed. 

Aanvraag procedure

De aanvraag voor een tegemoetkoming kan worden gedaan via de website  van de gemeente met een DigiD. 

Er moeten diverse bijlage meegestuurd worden met de aanvraag (indien van toepassing):

  • Vervoersadvies van de school (bij kinderen van 9 jaar en ouder)
  • Verklaring waarom het kind niet zelfstandig kan reizen
  • Werkgeversverklaring van beide ouders
  • Tijdsplanning van www.9292.nl wanneer de reistijd met het OV langer is dan een uur
  • Toelaatbaarheidsverklaring van de school 
     

De consulent leerlingenvervoer bepaalt of de ouders in aanmerking komen voor een beschikking. Deze wordt dan maximaal 8 weken na ontvangst van de aanvraag toegestuurd. Daarin staan de toekenning en afspraken.

Let op!: tussentijds opslaan houdt in dat de 'werktijd' met 15 minuten wordt verlengd, niet dat je de gegevens kunt bewaren en enige tijd later weer verder kunt gaan.