Levensvragen consulent

Zorgen of een ingrijpende gebeurtenis, angst, verdriet, rouw of eenzaamheid; soms krijg je in je leven te maken met opgaven of gebeurtenissen die een grote invloed op je leven hebben. Vragen die tot dan toe niet zo bewust speelden, kunnen dan opeens veel belangrijker worden. Heeft u behoefte aan een gesprek over dergelijke vragen en kunt u daarvoor niet terecht bij mensen in uw directe omgeving?  De consulenten van het Centrum Levensvragen komen graag bij u thuis om met u in gesprek te gaan. Bel ons of stuur een mail, u bent welkom.  

Wat doet een consulent levensvragen?

Een consulent levensvragen kan u helpen als u:

 • iemand zoekt voor een vertrouwelijk gesprek
 • wilt praten over uw verdriet of angst
 • de balans van uw leven wilt opmaken
 • op zoek bent naar bronnen  die u kracht geven
 • steun zoekt bij uw levensovertuiging of geloof
 • begeleiding zoekt bij het afscheid  nemen van het leven

085-0043063

Ga naar de website...

Toelatingsvoorwaarden

Wanneer komt u in aanmerking voor begeleiding?

U kunt verwezen worden naar het Centrum Levensvragen als er sprake is van:

 • een ingrijpende levensgebeurtenis: verlies, trauma, conflict, terminale fase, overlijden;
 • indringende levensvragen, zoals: Waarom overkomt mij dit? Waarom zou ik nog doorgaan? Hoe moet het verder met mijn naasten?
 • eenzaamheid in het lijden, het gevoel hebben er alleen voor te staan;
 • behoefte aan reflectie op het geleefde leven: Wat was van waarde? Hoe ga ik verder?;
 • behoefte aan gesprek over persoonlijke spiritualiteit.

Kosten en vergoeding

Wat kost de begeleiding mij?

Aan de begeleiding door een consulent via het Centrum Levensvragen zijn geen kosten verbonden. Voor 50-plussers en voor mensen in hun laatste levensfase en hun naasten wordt de begeleiding volledig vergoed vanuit de subsidieregeling “Geestelijk zorg in de eerste lijn”.