Maatje voor Twee Tympaan-De Baat

Aan de hand van overeenkomstige interesses koppelt de coördinator van Tympaan-De Baat een maatjesvrijwilliger aan een inwoner van De Ronde Venen die op bepaalde punten in het leven even ondersteuning nodig heeft. Een ’maatjescontact’ wordt aangegaan voor een periode van een jaar met als belangrijk uitgangspunt dat beide partijen plezier hebben en samen ontspannende, alledaagse activiteiten ondernemen.

Voorbeelden van activiteiten die maatjeskoppels ondernemen: wandelen of fietsen, bezoeken van een activiteit in de buurt of ergens iets gaan drinken.

Doelen van Maatje voor 2:
Dat de hulpvrager:
*op weg wordt geholpen
*blijft deelnemen aan de samenleving
*bevestigd wordt wat nog wel kan
*groeit in welbevinden
*uit het sociaal isolement komt

Dat de vrijwilliger:
* in contact wordt gebracht met iemand die vaak komt uit een andere “wereld” dan die van hem of haar
* zijn blikveld vergroot
* voldoening krijgt om van betekenis te zijn

 

Actuele hulpvragen
Bezoek voor actuele hulpvragen: www.steunpuntvrijwilligerswerk.info of onze Maatje voor Twee Facebookpagina. of neem contact met de coördinator.

Charita Zaal

0297-230280

 maatjevoortwee@stdb.nl
  c.zaal@stdb.nl

Ga naar de website...

Toelatingsvoorwaarden

- De hulpvrager woont zelfstandig.
- De hulpvrager wil er op uit, maar kan dit niet zelf (fysieke/geestelijke belemmering).
- De hulpvrager en de vrijwilliger doen samen een activiteit die zij beiden leuk vinden om te doen.
- De hulpvrager en de vrijwilliger halen er beiden iets van waarde uit.
- Het maatjescontact wordt aangegaan voor een periode van een jaar.

 

Kosten en vergoeding

Geen (voor vrijwilliger is er een telefoon- en kilometervergoeding).

Aanvraag procedure

Aanmelden bij bovengenoemd contactpersoon.
Na aanmelding volgt een intakegesprek.