Opbouwwerk / ondersteuning bewoners initiatieven

Het opbouwwerk zet in op het versterken van de eigen kracht van inwoners zoals wijk- en dorpsorganisaties die zich inzetten voor het algemeen belang van alle inwoners. Daarnaast ondersteunt het opbouwwerk ook andere korter of langer durende bewonersinitiatieven. Het gaat om bewoners die zich met anderen inzetten voor verbetering van het woon- en leefklimaat van alle inwoners in een straat, buurt, wijk of dorp.

 Wilt u een initiatief starten of wilt u zich eventueel aansluiten bij een reeds bestaand initiatief? Wij helpen u graag verder op weg. 

Onderwerpen waar inwoners vaak actief mee aan de slag willen, kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • veiligheid;
  • overlast;
  • vervuiling en verloedering;
  • spelen;
  • groenvoorzieningen;
  • wonen;
  • verkeer;
  • onderlinge omgang, omzien naar elkaar
  • samenwerking met organisaties;
  • vergroten betrokkenheid van eigen inwoners

Opbouwwerk is er ook voor signalering en bespreekbaar maken van problemen in wijk of buurt. Zij werken hiervoor samen met partners zoals de wijkagent, Woningcorporatie GroenWest, de Gemeente en andere organisaties en instellingen.

  

Liesbeth Boswijk

0297-230280

 l.boswijk@stdb.nl

Ga naar de website...