Opvoeden

Kinderen opvoeden, papa of mama zijn/worden is niet altijd even makkelijk. Er zijn altijd situaties waarbij je problemen ervaart of even het antwoord niet weet. Er zijn binnen De Ronde Venen gelukkig meerdere organisaties die hierover met inwoners mee willen en kĂșnnen denken. Ook worden er regelmatig informatiebijeenkomsten georganiseerd.

Waar kunt u terecht voor informatie over uw kind, opvoeding enz.:

  • GGD, zie info Jeugdgezondheidszorg GGD.
  • Workshop 'Opvoeden en Ouderschap': jeugdverpleegkundige informeert hierin over de ontwikkeling van een kind op de leeftijd van ca. 1,5 jaar: wat kun je verwachten en hoe ga je hiermee om. Gratis. https://cjgderondevenen.nl/workshop-opvoeden-en-ouderschap
  • Weerbaarheidstrainingen voor kinderen. Voor meer info en aanmelding bij Kwadraad zie bijgevoegde documenten op deze webpagina.

Weerbaarheidstraining jong kind

Weerbaarheidstraining aanmeldformulier Kwadraad