Palliatieve zorg, thuis sterven, hospitium

Palliatieve terminale zorg is zorg in de laatste levensfase. 
Er zijn verschillende vormen van zorg die in de laatste fase van het leven geboden kunnen worden. Uiteraard gaat dit altijd in overleg met de huisarts.  
Deze vorm van zorg dient ook om mantelzorgers van terminale patiënten te ontlasten.

Palliatieve zorg is aan de orde als de ziekte waaraan de patiënt lijdt ongeneeslijk blijkt te zijn. Er is in palliatieve zorgverlening niet alleen aandacht voor de lichamelijke klachten waarmee patiënten tijdens het vervolg van de ziekte te maken kunnen krijgen, er is ook aandacht voor de psychische, sociale en/of spirituele problemen die zich bij de patiënt en/of zijn naasten kunnen voordoen. Het wordt daarom weleens ‘totale zorg’ genoemd: zorg voor zowel lichaam als geest en ziel.

Er kan worden gekozen voor zorg aan huis, waarbij vrijwilligers van Vrijwilligerszorg Thuis Sterven (VTS) worden ingezet. 
Palliatieve zorg kan ook plaatsvinden in het Johannes Hospitium in Wilnis. In het hospitium zijn zes kamers waar de patiënten tijdens de laatste maanden van hun leven worden verzorgd door een team van professionals aangevuld met vrijwilligers.

Het Cirkelteam De Ronde Venen bestaat uit een huisarts, twee verpleegkundigen en een coördinator van VTS. Hun kennis kan worden ingezet bij ingewikkelde vraagstukken die de huisarts of wijkverpleegkundige niet zelf kan oplossen. Wanneer u informatie of ondersteuning nodig heeft en uw huisarts kan hier niet bij helpen, kan uw arts u aanmelden bij het Cirkelteam. Uw situatie wordt alleen in het cirkelteam besproken met uw toestemming. 

Toelatingsvoorwaarden

Voor ondersteuning door Vrijwilligerszorg Thuis Sterven kunt u al in een vroeg stadium zelf contact opnemen met de coördinatoren.

Voor opname in het hospitium is een indicatie voor palliatieve zorg een vereiste. De levensverwachting mag niet langer zijn dan drie maanden. 

Kosten en vergoeding

Ondersteuning door Vrijwilligerszorg Thuis Sterven is gratis.

De zorg in het hospitium wordt bekostigd vanuit de ziektekostenverzekering of vanuit de WLZ. 
Meer informatie vindt u op de website van het Johannes Hospitium.