Pezzettino, Praktijk voor Beeldende Therapie

Wat doe ik?

Als Beeldend Therapeut verleen ik psychologische hulp waarbij gebruik wordt gemaakt van beeldend vormgeven. Je werkt met allerlei materialen zoals verf, klei, hout, etc. Dit doe je alleen of samen aan de hand van een opdracht. In beeldend werk kun je vaak meer tot uitdrukking brengen dan je met woorden kunt zeggen, doordat je beter contact kunt maken met je gevoelens. De manier waarop je met de materialen omgaat en wat je ermee uitdrukt, zegt iets over jezelf. ​Wat je bezighoudt wordt zichtbaar. ​

​Ik let erop wat je tot stand brengt en hoe dat proces verloopt. Zo probeer ik verbanden te leggen tussen dit werkproces en de manier waarop je handelt in het dagelijks leven. Door het aanbieden van nieuwe werkwijzen stimuleer ik je om op een andere manier om te gaan met de problematiek. Tevens probeer ik je kwaliteiten te versterken.​

Individuele therapie
​Individuele therapie is bestemd voor kinderen/tieners met problemen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit betreft bijvoorbeeld: weinig zelfvertrouwen, angsten, boosheid, een problematische thuissituatie, problemen met rouwverwerking of die ontstaan zijn door een traumatische ervaring. Het kunnen ook problemen zijn die voortkomen uit een bepaalde stoornis, zoals ADHD, ADD, een stoornis uit het autistisch spectrum, een leerstoornis, etc. Tevens werk ik met kinderen en tieners waarbij sprake is van hoogbegaafdheid en hooggevoeligheid.
 

Sociale vaardigheidstraining
Een sociale vaardigheidstraining is bestemd voor kinderen/tieners die bepaalde sociale vaardigheden missen of niet gebruiken en hierdoor in moeilijkheden raken. Te denken valt aan weinig vrienden hebben, moeite hebben met samenspelen of samenwerken, niet voor zichzelf op durven komen of juist weinig rekening houden met anderen. Ik geef sociale vaardigheidstrainingen aan twee kinderen/tieners van ongeveer dezelfde leeftijd. 

Levensloopbegeleiding
Levensloopbegeleiding is bestemd voor volwassenen wiens levensverhaal niet meer lijkt te kloppen. Er is je iets overkomen waardoor je bent stilgezet: een ontslag, ziekte, een burn-out, een overlijden of een andere ernstige gebeurtenis. Het in beeld brengen van je gevoelens en het delen van je verhaal kan helpen om gebeurtenissen met elkaar te verbinden. Misschien kunnen we samen op zoek gaan naar nieuwe beelden. Dit kan ervoor zorgen dat je grip krijgt op een situatie. Zo kun je persoonlijk vormgeven aan je ervaringen en proberen je eigen verhaal vanuit een ander perspectief te zien.​

Madelon Verwer-Ramp

0297 272444 (tussen 20.00-21.00 uur)

 info@therapie-pezzettino.nl

Ga naar de website...

Toelatingsvoorwaarden

Voor wie?

Beeldende therapie is zowel voor kinderen, tieners als voor volwassenen mogelijk:

Aanvraag procedure

Aanmelden:
- via de email: klik hier
- via het contacformulier op de website
- of bel Madelon: 0297 272444 (tussen 20.00-21.00 uur)