Respijtzorg

Vrijwilliger: Ter ontlasting van de mantelzorger wordt op een door hem of haar (vooraf) aangegeven moment vrijwilligershulp ingezet zodat de mantelzorger even vrij af heeft. Dat kan gaan om een middag per week of per twee weken. Voor acute vervanging is het sneller om iemand uit familie of buurt om hulp te vragen. 

Dagbesteding is een vorm van Respijt. Wanneer de zorgvrager naar Dagbesteding is, hoeft de mantelzorger die uren even niet te zorgen. 

Logeren Voor maximaal een week per jaar kan een aanvraag Respijtzorg via de Wmo worden gedaan om de mantelzorger te ontlasten. Er moet een duidelijke reden voor zijn. 

Buurtzorgpension: indien iemand thuiszorg ontvang, mag hij/zij (met partner) logeren in een Buurtzorgpension in Nederland voor een eigen bijdrage van rond de €20,= per nacht pp. Thuiszorg wordt daar dan ook verzorgd vanuit de basiszorgverzekering. Helaas niet mogelijk bij dementie (dwaalgevaar) ivm open pension. 

Tijdelijk verblijf hiervoor kan het zorgpension Woerden worden ingeschakeld. De zorg wordt in samenspraak tussen een (vervangend) huisarts en zorgpension verzorgd. De eigen huisarts wordt op de hoogte gehouden. Begeleiding richt zich op herstel en het herwinnen van de zelfstandigheid, ter voorbereiding op de terugkeer naar huis of ter ontlasting van de mantelzorger.

Eerstelijns verblijf (ELV) of kortdurende zorg Om medische redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen? Dan is een verblijf in een zorginstelling mogelijk een oplossing.  Bijvoorbeeld tijdens herstel periode na een behandeling in het ziekenhuis. Of voor zorg tijdens de laatste levensfase.
Een kortdurende opname in een zorginstelling voorkomt een onnodige opname in het ziekenhuis.
De huisarts of de medisch specialist maakt de afweging of degene in aanmerking komt voor een kort verblijf in een zorginstelling. De indicatie is drie maanden geldig.
Neem contact op met uw zorgverzekeraar om te weten welke zorginstellingen bij u in de buurt zijn.

Wanneer de zorgvrager een Wlz indicatie heeft en nog thuis woont (Volledig zorgPakket Thuis of Modulair zorgPakket Thuis), kan kortdurend verblijf worden georganiseerd bij de Wlz-zorginstelling. Voor vragen hierover, neem contact op met Ester Hoogkamp, Mantelzorg De Ronde Venen zie onze regeling.

Woerden: logeerhuis Bredius
Woerden: Zorgpension
Nederland: mantelzorgvervanging Handen in Huis

06-29017866

Ga naar de website...

Toelatingsvoorwaarden

Ingeschreven zijn als mantelzorger. Voor meer informatie zie onze regeling.

Na een ziekenhuisopname of medische ingreep.
Om de mantelzorger te ontlasten, bijv. bij overbelasting of tijdens vakantie.
Wanneer er thuis tijdelijk geen zorg kan worden geboden.

Kosten en vergoeding

Er zijn verschillende mogelijkheden van vergoeding
- via de zorgverzekering;
- via de gemeente (wmo);
- via bestaand PGB;
- particulier betalen.
De transferverpleegkundige van het zorgpension kan hierin adviseren.