Schuldhulpverlening

Heeft u schulden en heeft u problemen met afbetalen? Zorg ervoor dat het niet erger wordt. Wanneer u er zelf niet uit komt, neem dan contact op met het Servicepunt. Wij zoeken samen met u naar een oplossing.

Budgetcoach: Er zijn verschillende manier waarop uw schulden kunnen worden aangepakt. Zo is het mogelijk een budgetcoach in te schakelen. Dit is een getrainde vrijwilliger die samen met u de post opent, afspraken met schuldeisers maakt of je bijstaat bij gesprekken met schuldhulpverlening. zie onze regeling.

Schuldhulpverlening: U kunt zich ook melden bij de gemeente voor schuldhulpverlening. Hiervoor is een formulier verkrijgbaar bij het Servicepunt. 
Binnen twee weken heeft u een eerste gesprek waarin samen met u wordt gekeken welke hulp het best bij u past. 
Is er sprake van een bedreigende situatie (huisuitzetting, afsluiting van gas, water en licht of opzegging van uw zorgverzekering) dan wordt er zo snel mogelijk gehandeld. 

Begeleiding via Kwintes.
Bij schulden is er voor mensen met een psychische of psychiatrische kwetsbaarheid, zwerfjongeren, dak- en thuislozen, slachtoffers van huiselijk geweld, jongeren of ouderen met autisme hulp mogelijk via Kwintes.  Deze begeleiding dient aangevraagd te worden bij Wmo.

0297-291616

 gemeente@derondevenen.nl

Ga naar de website...

Toelatingsvoorwaarden

  • U woont in de gemeente.
  • U heeft geen onderneming.

Kosten en vergoeding

Voor een schuldhulptraject via de gemeente betaalt u niets. 

Aanvraag procedure

Aanmelding schuldhulpverlening bij Kredietbank Nederland kan ook rechtstreeks op de website: https://www.kredietbanknederland.nl/aanvraag-hulp

Aanvraagformulier verkrijgbaar bij het Servicepunt en moet gemaild worden naar: derondevenen@kbnl.nl