Servicelijn Gemeente (afval/rep onderh openbaar terrein)

Is er iets kapot bij u in de buurt? Of heeft u een opmerking over bijvoorbeeld openbaar groen? Via telefoon, email, onlineservice en de app Makkelijk Melden kunt u dit doorgeven aan de gemeente. Vermeld hierbij altijd uw postcode, telefoonnummer en e-mailadres.

 

De Ronde Venen gaat aan de bak: klik hier voor meer informatie.

Kleine ongemakken:
Voor loszittende stoeptegels, overhangende takken of niet opgehaald vuilnis kunt u contact opnemen met de gemeente: 0297-291616 of kcc@derondevenen.nl

Lantaarnpaal kapot? onthoud dan het nummer van de paal en geef dit door aan de gemeente via telefoonnummer 0297-291616. 
Het doorgeven van een kapotte lantaarnpaal kan ook via internet.

Stroomstoringen ,in de gemeente : zie voor info www.stedin.nl.
Stroomstoring doorgeven kan via de Stedin Klantenservice, telefoonnummer 0800-9009 (gratis).

Geluidsoverlast van particulieren kunt u aan de politie doorgegeven via telefoonnummer 0900-8844.

Geluidsoverlast van vliegtuigen kunnen worden doorgegeven aan het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) via telefoon 020-6015555.

Grondwater, afvoer van afval- en regenwater, riolering, putten en kolken. vragen en meldingen hierover zijn voor de Gemeente 0297-291616.

Drinkwaterproblemen, lekkages, grondwateroverlast voor particulieren of overlast op het water kunnen worden gemeld aan Waternet via www.waternet.nl of telefoon 0900-9394

Ongedierte: Een melding muskus- of beverratten kunnen worden gedaan bij Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden via telefoon 030-6345700.

Afvalkalender: In de app Mijnafvalwijzer kunt u zien wanneer welke container wordt geleegd en wanneer het plastic afval wordt opgehaald. Via de website mijnafvalwijzer.nl kunt u zelf een print maken of kijk op de site van de gemeente, klikhier voor downloaden afvalkalenders.

Afvalpasje voor (ondergrondse) afvalcontainer en voor de gemeentewerf: Digitaal aanvragen: klik hier.
of  stuur een mail met daarop uw naam, adresgegevens naar de gemeente: afval@derondevenen.nl  Een nieuw pasje zal u toegestuurd worden. Kosten tussen de €15 en €16 euro.

Afval veel gestelde vragen: klik hier.

 

 

0297-291616

 kcc@derondevenen.nl

Ga naar de website...

Kosten en vergoeding

Grofvuil moet worden ingeleverd bij de afvalbrengstations in Mijdrecht of Abcoude. Als u het afval niet zelf kunt brengen kan het ook worden opgehaald. Dit kost 25 euro voor een kuub huishoudelijk afval of een halve kuub sloopafval. 

Het kan voorkomen dat de cliënt niet zelf het grof huisvuil kan wegbrengen en niet de financiële middelen heeft om het ophalen te bekostigen. Als cliënt onder de kwijtscheldingsregeling van de gemeente valt, kan een aanvraag worden gedaan om de ophaalkosten te laten kwijtschelden. 
Neem hiervoor contact op met de gemeente of het Servicepunt.