Sociaal werkers Tympaan-De Baat

De sociaal werker informeert en ondersteunt de inwoners bij het behouden en hervinden van de regie over het eigen leven. Deze ondersteuning richt zich op het verlangen van mensen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Dit gebeurt door persoonsgerichte begeleiding en door activiteiten die worden uitgevoerd door vrijwilligers. De begeleiding is maatwerk, bij de één is kortdurende ondersteuning voldoende, bij de ander is een intensievere begeleiding nodig.

Mensen hun eigen leven laten inrichten zoals zij dat willen, daar zetten de sociaal werkers zich voor in. Dat doen zij met het aanbieden van begeleiding en verschillende diensten.
Daarnaast kunnen de vrijwilligers hulp bieden bij werkzaamheden die voor bijvoorbeeld ouderen te zwaar of te complex zijn geworden.
 

0297-230280

 sociaalwerker@stdb.nl

Ga naar de website...

Toelatingsvoorwaarden

Inwoner woont in de Gemeente De Ronde Venen.

Kosten en vergoeding

Voor sommige diensten wordt een kleine (onkosten)vergoeding gevraagd.