Sociale vaardigheden, middenbouw basisschool

Deze sociale vaardigheidstraining is bedoeld voor kinderen die moeilijkheden ondervinden in het contact leggen en samenspelen/samenwerken met leeftijdsgenoten. Het doel van deelname aan de training is het voorkomen van gedragsproblemen en het bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling bij kinderen. 

Dit doen we door het probleemoplossend vermogen van de kinderen vergroten, waardoor ze meer grip op hun eigen situatie krijgen en hun zelfvertrouwen en waardering kan groeien. Zowel kinderen met subassertief als over-assertief gedrag kunnen deelnemen.

Voorbeelden van aandachtspunten kunnen zijn:

  • aanleren van vaardigheden zoals luisteren problemen oplossen
  • over gevoelens praten
  • samenwerken
  • kritiek geven en ontvangen

Aanmeldformulier trainingen Kwadraad

Toelatingsvoorwaarden

De training is voor kinderen van groep 4,5,en 6. 
Maximaal 8 kinderen per training.

Kosten en vergoeding

U betaalt een eigen bijdrage van 50 euro.

Aanvraag procedure

Let op: bij deelname aan de training wordt een handtekening van beide ouders gevraagd. Mocht dit een drempel opwerpen, neemt u dan vooral contact met ons op. Stuur een ingevuld en ondertekend aanmeldformulier digitaal naar e-mailadres bureaudienst.derondevenen@kwadraad.nl.
U kunt de ondertekende versie van het formulier eventueel ook inleveren tijdens het intakegesprek.

Training vol of al gestart?

De weerbaarheidstrainingen hebben een doorlopende aanmelding. Is de training vol of al gestart? Dan plaatsen wij uw kind na aanmelding op een reservelijst / wachtlijst voor een volgende training.