Zo gaan Roos en Tom met elkaar om! SoVa voor het jonge kind

In deze training leren deelnemers op een speelse manier sociale vaardigheden aan. Hierdoor zijn ze beter in staat op een plezierige manier contact met leeftijdsgenootjes te maken. De training wordt aangeboden door de pedagoog van Kwadraad en een jeugdverpleegkundige van de GGD.

Start training: mei 2024, locatie in Vinkeveen

Klik hier om terug te gaan naar het trainingen overzicht.

Voorbeelden van aandachtspunten kunnen zijn:

  • iemand aan te kijken
  • te luisteren naar anderen
  • samen te werken
  • iets te vertellen in de klas
  • om te gaan met gevoelens
  • op te komen voor zichzelf
  • hoe op een ander te reageren
  • steeds voor de beurt praten

De training bestaat uit een intakegesprek met de trainer, het kind en de ouders, acht bijeenkomsten van 75 minuten, een ouderavond en een evaluatiegesprek. 

 

Algemene coördinatie wordt uitgevoerd door Astrid Millenaar.
Telefonisch bereikbaar: iedere week op maandag van 9.00 tot 10.00 uur telefonisch spreekuur voor vragen over de weerbaarheidstrainingen (m.u.v. schoolvakanties).  

U belt hiervoor met het nummer 06-40977903. Verzoeken om (terug)gebeld te worden op een ander tijdstip kunt u via het mailadres weerbaarheidstrainingendrv@protonmail.com doen.

 


2023 aanmeldformulier

Toelatingsvoorwaarden

De training is bedoeld voor kinderen in groep 2,3 en 4.

Kosten en vergoeding

Er wordt een eigen bijdrage gerekend van 50 euro.

Aanvraag procedure

Het aanmeldformulier bevind zich rechtsboven.
Deze is downloadbaar en na invulling per mail verzenden naar weerbaarheidstrainingendrv@protonmail.com.

Let op: bij deelname aan de training wordt een handtekening van beide ouders gevraagd. Mocht dit een drempel opwerpen, neemt u dan vooral contact met ons op.

Training vol of al gestart? 
De weerbaarheidstrainingen hebben een doorlopende aanmelding. Is de training vol of al gestart? Dan plaatsen wij uw kind na aanmelding op een reservelijst / wachtlijst voor een volgende training.