Sociale vaardigheden voor het jonge kind

In deze training leren deelnemers op een speelse manier sociale vaardigheden aan. Hierdoor zijn ze beter in staat op een plezierige manier contact met leeftijdsgenootjes te maken. De training wordt aangeboden door de pedagoog van Kwadraad en een jeugdverpleegkundige van de GGD.

Voorbeelden van aandachtspunten kunnen zijn:

  • iemand aan te kijken
  • te luisteren naar anderen
  • samen te werken
  • iets te vertellen in de klas
  • om te gaan met gevoelens
  • op te komen voor zichzelf
  • hoe op een ander te reageren
  • steeds voor de beurt praten

De training bestaat uit een intakegesprek met de trainer, het kind en de ouders, acht bijeenkomsten van 75 minuten, een ouderavond en een evaluatiegesprek. 

088 - 900 4000

Ga naar de website...


Aanmeldformulier trainingen Kwadraad

Toelatingsvoorwaarden

De training is bedoeld voor kinderen in grep 2,3 en 4.

Kosten en vergoeding

Er wordt een eigen bijdrage gevraagd van 50 euro.

Aanvraag procedure

Let op: bij deelname aan de training wordt een handtekening van beide ouders gevraagd. Mocht dit een drempel opwerpen, neemt u dan vooral contact met ons op. 

Stuur een ingevuld en ondertekend aanmeldformulier digitaal naar het e-mailadres: bureaudienst.derondevenen@kwadraad.nl. U kunt de ondertekende versie van het formulier eventueel ook inleveren tijdens het intakegesprek.

Training vol of al gestart?
De weerbaarheidstrainingen hebben een doorlopende aanmelding. Is de training vol of al gestart? Dan plaatsen wij uw kind na aanmelding op een reservelijst / wachtlijst voor een volgende training.