Sta Sterk Training midden en bovenbouw

De Sta Sterk Training is gericht op sociale en weerbare vaardigheden en omgaan met pestgedrag. In de training wordt assertief gedrag aangeleerd. Zowel deelnemers met subassertief als agressief gedrag hebben baat bij de training. Er zijn drie aandachtsgebieden: zelfvertrouwen, lichaamstaal, STA STERK punten (sociale-, emotionele en weerbare vaardigheden).

 

Start training: oktober 2022 op woensdagmiddag 

 

Klik hier om terug te gaan naar het trainingen overzicht.

De deelnemers leren anders omgaan met weerbaarheid, opkomen voor zichzelf en omgaan met anderen door middel van direct toepasbare handvatten. Zij werken hierbij aan emotionele en sociale vaardigheden. Verder leren zij hoe zij kunnen omgaan met onaangename situaties die zich voordoen binnen het contact met leeftijdsgenoten zoals; non-ver- baal, verbaal en digitaal pesten, buitensluiten, negeren, chanteren, bedreigen, roddelen.

Voorbeelden van aandachtspunten kunnen zijn:

 • verschil leren tussen plagen en pesten
 • de rollen in een groep leren herkennen: slachtoffer, meeloper, pester, helper, omstander eigen inbreng versterken
 • digitaal pesten
 • de samenhang tussen gebeurtenis – gedachten – gevoelens en gedrag (RET) uitstraling, weerbare lichaamshouding
 • stemgebruik en woordgebruik
 • ademhaling en ontspanning
 • positief denken, eigenwaarde, zelfbeeld en zelfvertrouwen
 • nee-zeggen, eigen wil uiten en eigen mening hebben en geven
 • feedback geven en ontvangen
 • conflicten hanteren
 • praatje maken
 • omgaan met elkaar en samenwerken
 • omgaan met buitensluiten en weer meedoen
 • hulp bieden en vragen
 • oplossingsgericht leren denken en handelen

De training bestaat uit:

 • een intakegesprek tussen kind, ouders en trainer
 • 10 bijeenkomsten van 1,5 uur
 • 2 informatiebijeenkomsten voor ouders en leerkrachten
 • eindgesprek met ouders en kind en soms school

 

 

Algemene coördinatie wordt uitgevoerd door Astrid Millenaar.
Telefonisch bereikbaar: iedere week op maandag van 9.00 tot 10.00 uur telefonisch spreekuur voor vragen over de weerbaarheidstrainingen (m.u.v. schoolvakanties).  

U belt hiervoor met het nummer 06-40977903. Verzoeken om (terug)gebeld te worden op een ander tijdstip kunt u via het mailadres weerbaarheidstrainingendrv@protonmail.com doen.

 

 


2022 aanmeldformulier trainingen

Toelatingsvoorwaarden

Deze training is voor kinderen in groep 5 t/m 8. Maximaal 8 deelnemers.

Kosten en vergoeding

Er wordt een eigen bijdrage gerekend van 50 euro.

Aanvraag procedure

Het aanmeldformulier bevind zich rechtsboven.
Deze is downloadbaar en na invulling per mail verzenden naar weerbaarheidstrainingendrv@protonmail.com.

Let op: bij deelname aan de training wordt een handtekening van beide ouders gevraagd. Mocht dit een drempel opwerpen, neemt u dan vooral contact met ons op.

Training vol of al gestart? 
De weerbaarheidstrainingen hebben een doorlopende aanmelding. Is de training vol of al gestart? Dan plaatsen wij uw kind na aanmelding op een reservelijst / wachtlijst voor een volgende training.