Stichting Hulpfonds Abcoude-Baambrugge

Te weinig geld hebben is een groot probleem.
Wie in problemen zit weet dat hij de tering naar de nering moet zetten.
Maar als je geen krant, tijdschrift of zelfs kopje koffie meer kunt betalen, ontstaat er een maatschappelijk isolement.
Niemand kiest voor een leven aan de sociale onderkant.

We hebben in ons land een uitgebreid stelsel van wetten en regelingen, waarop in veel gevallen een beroep kan worden gedaan door mensen in financiƫle nood. Soms zijn er echter toch situaties, waarbij mensen tussen wal en schip vallen.

Vanuit maatschappelijke betrokkenheid kan Stichting Hulpfonds Abcoude-Baambrugge mensen mogelijk bijstaan en/of financiƫle hulp bieden. Deze hulp kan aanvullend zijn op die van de overheid in de vorm van een (eenmalige) bijdrage of een renteloze lening. Het gaat om tijdelijke hulp. Het is niet de bedoeling dat mensen afhankelijk worden van de bijdrage van het Hulpfonds.

 

Hulpfonds Abcoude-Baambrugge is te bereiken via:
Stichting Tympaan-De Baat
Dorpszicht 22
1391 LX Abcoude
Tel. 0294-284824
e-mail: info@hulpfondsabcoude-baambrugge.nl

Voor meer fondsen zie regeling (niet ingelogde versie)
Voor meer fondsen zie regeling (ingelogde versie)

Contact via Tympaan-De Baat

0294-284824

 info@hulpfondsabcoude-baambrugge.nl

Ga naar de website...

Toelatingsvoorwaarden

De hulp van Stichting Hulpfonds Abcoude-Baambrugge is uitsluitend voor inwoners van Abcoude en Baambrugge.

Aanvraag procedure

Aanmelding geschiedt via het Servicepunt of Tympaan de Baat.

Tevens kan de inwoner van Abcoude of Baambrugge zelf een e-mail sturen met een goed onderbouwde aanvraag met daarin contactgegevens, zodat Hulpfonds kan reageren naar inwoner zelf.

Het Hulpfonds Abcoude-Baambrugge neemt contact op met de inwoner.
Deze contactpersoon zal de aanvragen anoniem voorleggen aan het bestuur van de stichting.