Stichting Jongeren Actief

Stichting Jongeren Actief (SJA) maakt het voor kinderen en jongeren uit gezinnen met kleine inkomens mogelijk om deel te nemen aan leuke activiteiten. Kinderen en jongeren uit De Ronde Venen tot 18 jaar kunnen via SJA lid worden van een sportvereniging of deelnemen aan kunst- en cultuuractiviteiten. Aanmelden ieder (sport) seizoen opnieuw bij de Servicepunten.

Stichting Jongeren Actief is een zelfstandige stichting, gesubsidieerd door de gemeente en een aantal sponsors in het bedrijfsleven.
De stichting is in het leven geroepen om alle kinderen en jongeren van 0 tot 18 in De Ronde Venen de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan sport of sociale activiteiten. De stichting vindt het hierbij van belang dat de kinderen dit in groepsverband doen.

Zwemmen wordt een basisvoorziening. Naast het zwemmen mag er nog een sport- of cultuuractiviteit bij.

Jongeren met een verstandelijke beperking tot en met 23 jaar kunnen ook van deze regeling gebruik maken.

Zwemles: Alleen de zwemlessen van zwemvereniging ZDRV worden vergoed.  

Andere sport of cultuuractiviteit:  De gekozen activiteit dient binnen de gemeente De Ronde Venen te zijn. De activiteit dient in groepsverband te zijn. Dus geen individuele les op de sportschool of individuele vioolles oid.

Zwemles voor kinderen vanaf 14 jaar tm 18 jaar is bij multimondo en vergoeding loopt via SJA, mits ze aan de voorwaarden voldoen.

0297-587600

 info@servicepuntderondevenen.nl

Ga naar de website...

Toelatingsvoorwaarden

Voor kinderen uit gezinnen waarvan het inkomen niet hoger is dan 130% boven het bijstandsniveau. Gezinnen die tijdelijk in financiƫle problemen verkeren kunnen ook een aanvraag doen.

Kosten en vergoeding

Stichting Jongeren Actief betaalt de contributie voor een sportclub of een andere activiteit, bijvoorbeeld scouting als daar thuis geen geld voor is. Ook wordt er een sport tenue beschikbaar gesteld.

Aanvraag procedure

Persoonlijk bij een van de Servicepunten met een aanvraagformulier. Bewijsstukken meenemen: ID bewijs aanvrager, het gezinsinkomen en banksaldo's. De medewerkers van het Servicepunt kunnen vragen beantwoorden en helpen met het invullen van het formulier en bepalen of u in aanmerking komt voor vergoeding.

Vervolg:
Aanvrager ontvangt een brief van Stichting Jongeren Actief of de contributie wel of niet wordt betaald en hoe en waar men het sporttenue kan afhalen.
Vervolgens neemt SJA contact op met de gekozen club en regelt rechtstreeks de betaling van de contributie.
Elk seizoen moet de bijdrage opnieuw worden aangevraagd en vindt opnieuw een beoordeling plaats.