Stichting Jongeren Actief

Stichting Jongeren Actief (SJA) maakt het voor kinderen en jongeren uit gezinnen met kleine inkomens mogelijk om deel te nemen aan leuke activiteiten. Kinderen en jongeren uit De Ronde Venen tot 18 jaar kunnen via SJA lid worden van een sportvereniging of deelnemen aan kunst- en cultuuractiviteiten. Aanmelden ieder (sport) seizoen opnieuw bij de Servicepunten.

Stichting Jongeren Actief is een zelfstandige stichting, gesubsidieerd door de gemeente en een aantal sponsors in het bedrijfsleven.
De stichting is in het leven geroepen om alle kinderen en jongeren van 0 tot 18 in De Ronde Venen de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan sport of sociale activiteiten. De stichting vindt het hierbij van belang dat de kinderen dit in groepsverband doen. De stichting vergoedt zowel teamsporten als individuele sporten, maar ook culturele activiteiten tot een maximum bedrag van € 400,= per jaar. Kiest uw kind een duurdere sport, dan betaalt u zelf de contributie boven die 400 euro.

Naast het zwemmen voor het A of B zwemdiploma mag er nog een sport- of cultuuractiviteit bij.

Jongeren met een verstandelijke beperking tot en met 23 jaar kunnen ook van deze regeling gebruik maken.

Zwemles Mijdrecht
kinderen van 0 tm 8 jaar: Alleen de zwemlessen van zwemvereniging ZDRV worden vergoed. Bij Zwemvereniging De Ronde Venen starten zwemlessen vanaf 5 jaar, inschrijven kan al vanaf 4 jaar, kind wordt dan op een wachtlijst geplaatst.
kinderen van 9 jaar en ouder: voor het A-diploma inschrijven bij Veenweidebad Optisport 0297-256589.

Zwemles Abcoude: alleen voor kinderen die in Abcoude/Baambrugge wonen. Aanmelden bij sporthuis Abcoude

Andere sport of cultuuractiviteit:  De gekozen activiteit dient binnen de gemeente De Ronde Venen te zijn. De activiteit dient in groepsverband te zijn. Dus geen individuele les op de sportschool of individuele vioolles o.i.d.

Tennis: Bij TVM wordt het seizoen in 2 delen geknipt: van augustus tot eind maart: wintertennis, in de zomer zomertennis. Ouders krijgen ook 2 facturen. Wanneer in augustus SJA is aangevraagd hoeft voor het zomerseizoen niet opnieuw een aanvraag gedaan te worden, de factuur mag naar SJA gestuurd worden.

Servicepunt

0297-587600

 info@servicepuntderondevenen.nl

Ga naar de website...

Toelatingsvoorwaarden

Voor kinderen uit gezinnen waarvan het netto inkomen niet hoger is dan 130% van het bijstandsniveau. Maximaal netto gezinsinkomen.

 Bedragen per 01-01-202321 jaar tot pensioen   Met pensioen
Alleenstaande (ouder)€ 1.554,36 netto                             € 1.729,87 netto
Gehuwden of samenwonenden€ 2.220,50 netto                             € 2.348,36 netto

Gezinnen die tijdelijk in financiële problemen verkeren kunnen ook een aanvraag doen. Mocht uw gezamenlijk netto inkomen hoger zijn dan deze normbedragen, maar u denkt dat SJA toch helpend voor u kan zijn, neem dan contact met het Servicepunt op. Wellicht vinden we samen oplossingen.

Kosten en vergoeding

Stichting Jongeren Actief betaalt de contributie voor een sportclub of een andere activiteit, bijvoorbeeld scouting, als daar thuis geen geld voor is tot een maximum van 400 euro. Ook wordt er een sport tenue beschikbaar gesteld.

Aanvraag procedure

Voor elke sport/vereniging ieder sportjaar opnieuw aanmelden!

Hoe: Persoonlijk bij een van de Servicepunten met een aanvraagformulier. Bewijsstukken meenemen: ID bewijs aanvrager, het gezinsinkomen en banksaldo's. De medewerkers van het Servicepunt kunnen vragen beantwoorden en helpen met het invullen van het formulier en bepalen of u in aanmerking komt voor vergoeding.

Vervolg:
SJA neemt contact op met de gekozen sportclub en na bevestiging van inschrijving zal de aanvrager, indien er een sporttenue bij hoort, een brief van SJA ontvangen om een sporttenue af te halen. In deze brief staat hoe en waar men het sporttenue kan afhalen.

Elk seizoen moet de bijdrage opnieuw worden aangevraagd en vindt opnieuw een beoordeling plaats.