Stichting Pape-Fonds

Stichting Pape-Fonds kan helpen bij materiële noden voor algemene dagelijkse levensbehoeften of schulden. Stichting Pape-Fonds geeft éénmalige financiële ondersteuning voor algemene dagelijkse levensbehoeften of schulden voor personen in kwetsbare omstandigheden in Nederland.

Uitsluitend instellingen die deze doelgroep helpen door opvang/en of begeleiding kunnen voor een financiële ondersteuning een beroep doen op het Pape-Fonds. 

Aanvragen ten behoeve van particulieren in financiële nood moeten schriftelijk worden ingediend door een professionele hulpverlener, die verbonden is aan een instelling voor maatschappelijk welzijn. Dat kan zijn bijvoorbeeld het Algemeen Maatschappelijk Werk, de ergotherapeut, sociaal raadslieden, de sociale dienst, een revalidatiecentrum, een ziekenhuis of een Blijf van mijn lijf huis. Bewindvoerders kunnen een aanvraag indienen, indien zij (volwaardig) lidmaatschap hebben verworven van bepaalde –door het bestuur benoemde- brancheverenigingen voor professionele bewindvoerders

 

geen specifiek contactpersoon

070 - 3248796

 nfo@papefonds.nl

Ga naar de website...

Aanvraag procedure

Aanvragen ten behoeve van particulieren in financiële nood moeten schriftelijk worden ingediend door een professionele hulpverlener, die verbonden is aan een instelling voor maatschappelijk welzijn. Dat kan zijn bijvoorbeeld het Algemeen Maatschappelijk Werk, de ergotherapeut, sociaal raadslieden, de sociale dienst, een revalidatiecentrum, een ziekenhuis of een Blijf van mijn lijf huis. Bewindvoerders kunnen een aanvraag indienen, indien zij (volwaardig) lidmaatschap hebben verworven van bepaalde –door het bestuur benoemde- brancheverenigingen voor professionele bewindvoerders