Stichting Paraplu

Stichting ‘Paraplu’ De Ronde Venen stelt zich ten doel om ieder in de gelegenheid te stellen, de nodige kennis en/of  sociaal-, maatschappelijke vaardigheden aan te leren om te kunnen (blijven) deelnemen aan de maatschappij, en/of om  invulling te geven aan een zinvolle vrijetijdsbesteding.

De Stichting 'Paraplu' biedt u de volgende activiteiten:

  • Creatieve cursussen
  • Digitale cursussen
  • Taalcursussen
  • Informatieve cursussen
  • Spirituele cursussen
  • Ontspanningsactiviteiten
  • Workshops

Het activiteitenprogramma voor het seisoen begint in september en duurt tot en met april het jaar erop volgend. Het programma kunt u vinden op de website en in het digitale programmaboekje. 

 

0297-283908

 info@stichtingparaplu.nl

Ga naar de website...

Toelatingsvoorwaarden

Jaarlijkse gids met een overzicht van alle activiteiten, zie ook www.stichtingparaplu.nl

Kosten en vergoeding

Door het inleveren van een ondertekend inschrijfformulier of inschrijving via de website verplicht u zich tot het betalen van het volledige lesgeld van de activiteit en gaat u akkoord met de inschrijf- en betalingsvoorwaarden, zie de website voor actuele informatie.