Thuisadministratie Tympaan-De Baat

Wanneer het als zelfstandig wonende oudere niet meer lukt om zelf de administratie te doen, dan kan de thuisadministratie van Tympaan-De Baat helpen. Samen met de oudere maken ze de administratie weer in orde. Ook kan er daarna een vrijwilliger aan de oudere worden gekoppeld om te helpen bij de administratie. 

Als cliënten jonger zijn dan de AOW gerechtigde leeftijd, is het alleen mogelijk een vrijwilliger van de thuisadministratie te krijgen als het om tijdelijke ondersteuning gaat of als de cliënt wordt aangemeld door een andere organisatie die daar ondersteuning verleent. Bijvoorbeeld Maatschappelijk Werk, Altrecht, MEE, Kernteam van de gemeente

Er zijn zelfstandig wonende ouderen die niemand hebben waarop zij een beroep kunnen doen als het niet meer lukt om zelfstandig hun administratie te doen. Dan kan er een beroep worden gedaan op een sociaal werker van Tympaan-De Baat Deze brengt dan in een of meerdere bezoeken de administratie weer in orde. Echter kunnen niet alle ouderen daarna zelf de draad weer oppakken. Dan kunnen vrijwilligers 1 x per 4 weken helpen met administratieve werkzaamheden. Zij nemen samen de binnengekomen post, helpen bij wat wel en niet weg kan en ondersteunen bij het opruimen van dat wat bewaard moet worden.

Bij inwoners onder de AOW gerechtigde leeftijd gaat het in principe om een kortdurende ondersteuning met het doel dat de inwoner het zelf weer op kan pakken, of  tot dat er samen met de sociaal werker een andere passende ondersteuning gevonden is.

Nel Verhoek, Susan Pelsmaeker, Marianne White, Carolien van der Heijde

0297-230280

 sociaalwerker@stdb.nl

Ga naar de website...

Kosten en vergoeding

Er zijn geen kosten aan verbonden.

Aanvraag procedure

Aanmelden voor de thuisadministratie van Tympaan de baat door contact op te nemen met de sociaal werkers. tel nr: 0297-230280.