Training 'Faalangst de baas'

De training Faalangst de baas is gericht op het verminderen van cognitieve, sociale en motorische faalangst. Deelnemers krijgen vaardigheden aangeleerd om zichzelf te kalmeren, te leren ontspannen en op een helpende manier te denken. Bij deze training worden ouders intensief betrokken en indien nodig ook de leerkracht.

 

Start training: november 2023 locatie Mijdrecht

 

Klik hier om terug te gaan naar het trainingen overzicht.

Voorbeelden van aandachtspunten tijdens de training kunnen zijn:

 • ontspannen en ademhaling
 • weerbare lichaamstaal en duidelijk en rustig stemgebruik
 • actief beïnvloeden van gevoelens
 • zelfcontrole en het gevoel de baas te zijn over hun gevoelens en de situatie
 • eigenwaarde, zelfbeeld en zelfvertrouwen
 • positief denken, andersom denken en helpende gedachten
 • zelfinstructies: bijvoorbeeld “stop, relax-je en creëer ik-power
 • praten over leuke en vervelende dingen die ze meemaken, denken, voelen, zeggen en doen
 • zichzelf presenteren voor de groep
 • fouten mogen maken
 • kritiek geven en ontvangen
 • opkomen voor zichzelf: eigen mening geven, nee zeggen, zeggen waar je last van hebt, reageren als iemand last heeft van jou, meedoen en omgaan met buitensluiten, omgaan met pestgedrag
 • probleem oplossen
 • experimenteren met nieuw gedrag, zodat het ongewenste gedrag kan worden omgebogen
 • hulp vragen
 • humor gebruiken

Herkent u bij het kind iets van het volgende?

 • Ik twijfel vaak over wat ik kan.
 • Ik ben vaak bang om fouten te maken.
 • In nieuwe en onbekende situaties voel ik me onzeker.
 • Ik voel me gestrest als ik een prestatie moet leveren.
 • Ik voel me heel gespannen als ik omga met anderen en ben bijvoorbeeld bang dat ze me niet aardig zullen vinden.
 • Ik vind het heel moeilijk om met kritiek om te gaan.
 • Ik vind het moeilijk om voor een groep te spreken.
 • Als ik een toets maak heb ik last van black-outs.

Of… twijfelt u nog, maar komt het volgende u bekend voor?

 • Angst- en stresssymptomen in een voor anderen redelijk normale tot ietwat uitdagende situatie: rood worden, veel zuchten, warm worden, zweten, hartkloppingen, black-outs (=niets meer weten/kunnen en dichtklappen), misselijkheid, hoofdpijn, slaapproblemen, woorden kwijt zijn, friemelen met handen, wiebelen, niet helpende gedachten als: ik haal het niet, ik kan het niet, ik moet het goed doen, ik mag geen fouten maken.
 • Vermijdingsgedrag: bijvoorbeeld niet naar school willen op de dag van een proefwerk of spreekbeurt, niet naar een sportwedstrijd willen, niet naar een verjaardagspartijtje willen, lui lijken of doen alsof hij er geen zin in heeft.
 • Perfectionistisch gedrag: altijd het beste willen doen, hard werken, goede prestaties leveren met veel inspanning, veel spanning en stress ervaren.
 • Teruggetrokken gedrag: stil zijn en weinig vertellen, ook niet over de angst, behalve aan mensen die hij echt vertrouwt.
 • Druk gedrag, dan is het vaak moeilijker te zien dat het om faalangst gaat.

 

Algemene coördinatie wordt uitgevoerd door Astrid Millenaar.
Telefonisch bereikbaar: iedere week op maandag van 9.00 tot 10.00 uur telefonisch spreekuur voor vragen over de weerbaarheidstrainingen (m.u.v. schoolvakanties).  

U belt hiervoor met het nummer 06-40977903. Verzoeken om (terug)gebeld te worden op een ander tijdstip kunt u via het mailadres weerbaarheidstrainingendrv@protonmail.com doen.

 


2023 aanmeldformulier

Toelatingsvoorwaarden

De training is voor kinderen in groep 5 tot en met 8. Maximale groepsgrootte is 8 deelnemers. 

De training bestaat uit:

 • een intakegesprek tussen kind, ouders en de trainer
 • 7 lessen van 1,5 uur
 • 1 informatiebijeenkomst voor ouders en leerkrachten
 • individueel coach-gesprek met kind en ouder(s
 • eindgesprek met ouders, kind en soms school

Kosten en vergoeding

Er wordt een eigen bijdrage gerekend van 50 euro. 

Aanvraag procedure

Het aanmeldformulier bevind zich rechtsboven.
Deze is downloadbaar en na invulling per mail verzenden naar weerbaarheidstrainingendrv@protonmail.com.

Let op: bij deelname aan de training wordt een handtekening van beide ouders gevraagd. Mocht dit een drempel opwerpen, neemt u dan vooral contact met ons op.

Training vol of al gestart? 
De weerbaarheidstrainingen hebben een doorlopende aanmelding. Is de training vol of al gestart? Dan plaatsen wij uw kind na aanmelding op een reservelijst / wachtlijst voor een volgende training.