Uitgestelde kinderfeestjes

Persoonlijk en samen met ouders/verzorgers/ hulpverleners regelen wij het hele kinderfeestje. De activiteit op locatie en natuurlijk ook eten en drinken voor de groep feestvierders. Alles op basis van de interesses en mogelijkheden van het kind en het gezin. Professionele hulpverleners die aan de gezinnen verbonden zijn dienen een aanvraag in op onze website. Vervolgens gaan onze Feest Coördinatoren aan de slag om in onderlinge afstemming een onvergetelijk feestje te regelen.  

Juist wanneer het thuis moeilijk is 
verdient een kind de positiviteit van een eigen kinderfeestje

Wel jarig.
Geen kinderfeestje?
Daar willen we iets aan doen!

Voor meer fondsen zie regeling (niet ingelogde versie)
Voor meer fondsen zie regeling (ingelogde versie)

Klantcontact

+31 (0)630849896

 info@uitgesteldekinderfeestjes.nl

Ga naar de website...

Toelatingsvoorwaarden

Voorwaarden voor aanvragen kinderfeestje:

  • Jarige moet bekend zijn bij een professionele zorg/hulpverlenende instantie. Denk hierbij aan: gezinscoach, bewindvoering, coördinator Voedselbank, CJG, Leger des Heils, etc. Deze instantie moet de aanvraag indienen en/of bevestigen dat jarige/ouders-verzorgers bekend is/zijn bij hen.
  • De hulpverlener fungeert als één van de contactpersonen voor het feestje. Bij de uitvoering van feestje wordt in overleg met contactpersoon, afgestemd met wie de overige contacten onderhouden worden. (ouder of contactpersoon van hulpverlening)
    De jarige is op moment van indienen aanvraag, pas over 8-6 weken jarig (dus niet over 4 weken al)
  • De jarige zit op de basisschool. Bij voorkeur leeftijd vanaf groep 3. Voor kinderen in groep 1 doen wij geen feestjes.
  • Na afloop van het feestje vullen ouders/zorgverleners onze enquête in.

Als wij de aanvraag ontvangen, krijg je binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging. In dit bericht staat informatie over het vervolgtraject. Per aanvraag kijken we of alle gegevens compleet zijn en of we een feestje kunnen gaan regelen voor de aanvraag. Hierover zullen wij de aanvrager persoonlijk informeren. Als de aanvraag compleet en akkoord is, start ons zoekproces naar een passend feestje. Als je een aanvraag indient, geef je aan in te stemmen met onze privacy regels en Algemene voorwaarden.

Kosten en vergoeding

AANVRAAGFORMULIER VOOR HULPVERLENERS AANVRAAGFORMULIER OUDERS als ouder kun je alleen met bevestiging van een hulpverlenende instantie een aanvraag indienen. Word je ondersteund door een instantie, maar willen ze je niet helpen of zijn ze nog onbekend met ons gebruik dan het aanvraagformulier ouders.