Valys

Valys is voor vervoer buiten de regio voor reizigers met een mobiliteitsbeperking. Valys kan worden gebruikt als er verder dan 25 km wordt gereisd vanaf het woonadres.

Naast taxivervoer biedt Valys ook verschillende mogelijkheden om de taxi te combineren met de trein. De Valys treinreis kan onder volledige begeleiding worden gemaakt met Valys Begeleid of, als cliënt zelfstandig kan reizen, Valys Vrij.

- Valys Basis biedt vervoer met de taxi, volledig van deur tot deur, tegen een aantrekkelijk tarief.
- Valys Begeleid is een taxirit en trein onder volledige begeleiding.
- Valys Vrij is vervoer van deur tot deur met taxi en trein, waarbij de treinreis zelfstandig wordt gemaakt.

Voor het standaard aantal kilometers per jaar: zie kosten en vergoedingen.
Op de website van Valys kun je een zoneberekening maken als je een reis wil boeken.

 

 

Het hoog persoonlijk kilometerbudget is een toevoeging op de standaard kilometers van Valys. Inwoner zou in aanmerking kunnen komen indien deze door een medische en/of andere beperking niet kan reizen met de trein.
Op de website van Valys staat een test  of inwoner hiervoor in aanmerking komt.
Op de website van Valys staat het aanvraagformulier voor Hoog Persoonlijk Kilometer Budget.

Is de gebruiker van Valys overleden, dan wordt Valys graag door de familie op de hoogte gesteld.

Valys Klantenservice

0900-9630

Ga naar de website...

Toelatingsvoorwaarden

Inwoner komt in aanmerking voor een Valyspas als deze beschikt over één van de volgende documenten:
- een bewijs toekenning vervoersvoorziening van de gemeente;
- een bewijs van de gemeente van het recht op een wmo-rolstoel of een scootmobiel;
- een gehandicaptenparkeerkaart van de gemeente;
- een OV-Begeleiderskaart.

 

Kosten en vergoeding

Standaard PKB = 700 km (2023)
Hoog PKB = 2.350 km (2023)

€ 0,22 per kilometer, als het PKB op is dan betaald men € 1,53 per km. Betaling alleen mogelijk per automatische incasso. prijswijzigingen voorbehouden

PKB betekend persoonlijk Kilometer Budget

Aanvraag procedure

U kunt Valys op verschillende manieren aanvragen:
- Online op de website van Valys 
- Aanvraagpakket online bij Valys aanvragen, dit wordt dan thuisgestuurd 
- Het Servicepunt kan u helpen
Aanvragen worden alleen in behandeling genomen als er wordt voldaan aan de toelatingsvoorwaarden.

voor digitale aanvraag nodig:
-foto van ID kaart/ paspoort
-pasfoto, gewoon zelf 1 maken met mobiel
-foto van bankpas/ of inloggen bij de bank voor bevestigen incasso
-pdf van bewijs waaruit blijkt dat valys kan worden aangevraagd.