Vluchtelingenwerk

Vluchtelingenwerk Nederland behartigt de belangen van statushouders en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving.

Per jaar worden er ong. 70 nieuwe vluchtelingen geholpen door Vluchtelingenwerk De Ronde Venen. Deze 70 vluchtelingen bestaan uit kinderen, volwassenen en ouderen.
Bij elke nieuwe plaatsing van een statushouder wordt een maatschappelijke begeleider gekoppeld aan een “nieuw” gezin/persoon. De begeleiding bestaat uit meegaan met de oplevering van de woning, inschrijving in de gemeente en het aanvragen van een uitkering.
 

Daarna volgen meer praktische zaken zoals de inrichting van de woning. Ook begint het administratieve proces (aanvragen toeslagen, kinderen aanmelden bij school) te lopen. De meest intensieve periode is de eerste twee maanden na oplevering van de woning. Daarna went cliënt al een beetje en is het voornamelijk postafhandeling.
 

De totale begeleiding duurt twee jaar. Na deze twee jaar is het mogelijk dat de cliënt nog nazorg ontvangt. Dit is echter meer uitzondering dan regel. Cliënten die geen nazorg nodig hebben, worden (indien nodig) warm overgedragen aan het Servicepunt.
De maatschappelijk begeleiders zijn vrijwillige medewerkers.

Vluchtelingenwerk Nederland biedt de begeleiding tijdens de asielprocedure. Vluchtelingenwerk begeleidt bij de gezinshereniging, biest maatschappelijke begeleiding (o.a. inburgering) en de taalcoaching voor de nieuwe statushouders. In de gemeente De Ronde Venen is Vluchtelingenwerk samen met de Groenwest, COA en de gemeente medeverantwoordelijk voor de uitvoering van de taakstelling.

Op maandag is het juridisch spreekuur van 13.00 - 15.00 uur.
Op maandag is er ook een maatschappelijk spreekuur op afspraak.
Voor overige vragen is op dinsdag en donderdag spreekuur van 14.00 - 16.00 uur.
Indien een hulpvraag met een cliënt 'te lang' duurt, dan wordt een afspraak gemaakt.

0297-283605

Ga naar de website...

Toelatingsvoorwaarden

De gemeente hoort van GroenWest welke woningen beschikbaar zijn voor vluchtelingen. De gemeente zorgt voor verdeling van de woningen, en koppelt een alleenstaande of gezin aan een passende woning. Vluchtelingenwerk krijgt deze koppeling te horen tezamen met een datum van oplevering van de woning.

Kosten en vergoeding

Hulp van Vluchtelingenwerk is gratis.

Inrichtingslening: 

De gemeente verstrekt een lening aan de vluchtelingen om hun huis in te kunnen richten. Dit dient in 36 maanden aaneengesloten terugbetaald te worden met een afgesproken bedrag per maand. Wordt hieraan voldaan dan zal het eventuele restant kwijtgescholden worden. Echter wordt er niet 36 maanden aaneengesloten betaald, dan vervalt de regeling van kwijtschelding.
Zolang de nieuwe inwoner een bijstandsuitkering ontvangt wordt het afgesproken bedrag van de terugbetaling per maand ingehouden op zijn/haar uitkering. Echter ontvangt de nieuwe inwoner inkomsten uit een andere bron (bv via werkgever) dan wordt de bijstandsuitkering minder of zelfs nul. De nieuwe inwoner dient dan zelf het afgesproken bedrag per maand te betalen. Vergeet de inwoner dit 1 keer dan vervalt de kwijtscheldingsregeling en wordt de termijn telling op nul gezet. Dus de termijn van 36 maanden start opnieuw ( met het bedrag wat er op dat moment open staat).

Aanvraag procedure

Ook wanneer mensen langer dan 2 jaar hier zijn kan Vluchtelingenwerk nog helpen met ingewikkelde juridische vragen en gezinshereniging. De mensen die via gezinshereniging naar Nederland komen ontvangen ook nog ondersteuning van Vluchtelingenwerk. Regelt iemand de herenging zelf dan ontvangen zij geen hulp van Vluchtelingenwerk.