Vluchtelingenwerk

Vluchtelingenwerk Nederland behartigt de belangen van statushouders en asielzoekers in Nederland.

Per jaar worden er ongeveer 70 nieuwe vluchtelingen geholpen door Vluchtelingenwerk De Ronde Venen. Deze 70 vluchtelingen bestaan uit kinderen, volwassenen en ouderen.
Bij elke nieuwe plaatsing van een statushouder wordt een maatschappelijke begeleider gekoppeld aan een “nieuw” gezin of persoon. De begeleiding bestaat uit meegaan met de oplevering van de woning, inschrijving in de gemeente en het aanvragen van een uitkering.

De totale begeleiding duurt twee jaar. Na deze twee jaar is het mogelijk dat de cliënt nog nazorg ontvangt. 
De maatschappelijk begeleiders zijn vrijwilligers.
In de gemeente De Ronde Venen is Vluchtelingenwerk samen met de Cazas, COA en de gemeente medeverantwoordelijk voor de uitvoering van de taakstelling.

Vervoer voor Taalklas: Voor de taalklas heb je geen TLV (toelaatbaarheidsverklaring en kun je deze dus ook niet meesturen.) Vaak zijn het gezinnen die gevlucht zijn of net in Nederland, zij kunnen geen IB 60 formulieren aanvragen om de inkomenstoets voor de eigen bijdrage te toetsen. Dit zullen dus andere formulieren zijn of duidelijk dat zij een uitkering ontvangen. Daarnaast mogen zij hun eigen taalklassen op opgeven als “werk”, dit voor de beoordeling of er recht is op taxi, OV of fietsvergoeding.

Het vluchtelingenwerk ondersteunt bij de aanvragen.

Joep Janssen

0297-283605

 jjanssen@vluchtelingenwerk.nl

Ga naar de website...

Toelatingsvoorwaarden

De gemeente hoort van GroenWest welke woningen beschikbaar zijn voor vluchtelingen. De gemeente zorgt voor verdeling van de woningen, en koppelt een alleenstaande of gezin aan een passende woning. 

Kosten en vergoeding

Begeleiding van Vluchtelingenwerk is gratis.

Aanvraag procedure

Zie voor aanvragen verblijfsvergunning de website van de IND.