Voedselbank

De Voedselbank heeft als doel het direct, op tijdelijke basis, helpen van inwoners die onder een bepaald bestaansminimum leven, door wekelijks voedsel uit te reiken dat door derden beschikbaar wordt gesteld.
Aanmelden voor de Voedselbank kan via de website. 
Cliënten van de Voedselbank kunnen ook gebruik maken van de kledingbank. Deze is in De Trekvogel in Mijdrecht.

 

 

Openingstijden van de verschillende locaties in De Ronde Venen: 

 • Mijdrecht: De Trekvogel, Karekiet 49 te Mijdrecht
  Donderdag tussen 16.30 en 18.30 uur. 
  Elke tweede en vierde vrijdag van de maand kunnen cliënten kleding uitzoeken, overige geïnteresseerden moeten een identiteitsbewijs of briefje van het Servicepunt meenemen.
 • Vinkeveen: Ontmoetingscentrum De Morgenster, Herenweg 253, Vinkeveen 
  Donderdag tussen 15.30 en 16.30 uur.
 • Abcoude en Baambrugge: Angstelborgh, Dorpszicht 22, Abcoude
  Woensdag tussen 17.00 en 18.00 uur.

Karin Schrama

06-33020903

 clienten@voedselbankderondevenen.nl

Ga naar de website...

Toelatingsvoorwaarden

De Voedselbank hanteert landelijk bepaalde richtlijnen voor het toekennen van een pakket. Dit is te vinden op de website

Uitgangspunt is, dat per huishouden slechts 1 pakket wordt verstrekt. Het normbedrag voor toelating conform criteria en de grootte van het voedselpakket worden met name bepaald door het aantal inwonende gezinsleden.

 

Kosten en vergoeding

Ondersteuning van de Voedselbank is gratis.

Aanvraag procedure

Aanmelden via het Servicepunt of via de website van de Voedselbank. Bovenaan staat een knop naar de aanmelding ("ik wil een pakket").
De Voedselbank neemt contact op om een afspraak te maken voor een intakegesprek.  Als blijkt dat het verstrekken van een pakket voor langere periode is, zal na een bepaalde tijd opnieuw een gesprek plaatsvinden door iemand anders van de voedselbank.

Als cliënten net buiten de norm van de Voedselbank vallen zal de vrijwilliger van de Voedselbank adviseren om opnieuw contact op te nemen met het Servicepunt om te kijken naar inkomensverhogende maatregelen.