Voor-Vroegschoolse Educatie

Heeft uw peuter of kleuter een taalachterstand? De overheid hecht er grote waarde aan dat kinderen aan de basisschoolperiode beginnen zonder taalachterstand. Hiertoe heeft zij VVE in het leven geroepen. Dan krijgt uw kind mogelijk voorschoolse- of vroegschoolse educatie op de basisschool of kinderopvang waarmee uw kind al spelend de Nederlandse taal leert. Zo kan uw kind de achterstand inhalen en een goede start maken op de basisschool.

 

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is onderdeel van het onderwijsachterstandenbeleid. Het doel is om peuters met een mogelijke (taal)achterstand, ook wel ‘doelgroepkinderen’ genoemd, beter voor te bereiden op de basisschool en er voor te zorgen dat kleuters zonder achterstand naar groep 3 kunnen.

  • Voorschoolse educatie is voor kinderen van 2,5-4jaar, zij krijgen dit op kinderdagverblijven;
  • Vroegschoolse educatie is bedoeld voor kleuters uit groep 1 en 2 op de basisschool.

In de gemeente De Ronde Venen wordt op zes peuteropvanglocaties VVE gegeven:
- Ministek in Abcoude (Kind & Co)
- Pino & Dribbel in Mijdrecht (Kind & Co)
- Klein Duimpje in Mijdrecht (Kind & Co)
- Duimelot in Wilnis (Kind & Co)
- De Hummeltjes in Vinkeveen (Kind & Co)
- Kidswereld in Baambrugge.
- Kool & Bosch in Baambrugge.

Kind & Co is een overkoepelend orgaan in regio midden Nederland. Er is keuze uit: kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peutergroep en gastouderopvang.

Indien een ouder een kijkje wil nemen op een bepaalde peuterspeelzaal is dit mogelijk. Van tevoren even bellen.

Planning KMN Kind en Co

030-6004750

 planning@kmnkindenco.nl

Ga naar de website...

Toelatingsvoorwaarden

De gemeente bepaalt of uw kind in aanmerking komt voor een VVE-beschikking. Meestal gaat de aanmelding hiervoor via het consultatiebureau van de GGD of de basisschool.

De peuterspeelzaal is toegankelijk voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Het is een openbare, voor iedereen toegankelijke organisatie.

 

Kosten en vergoeding

Voor prijsindicatie kan men kijken op de site: www.kmnkindenco.nl

Anderstalige ouders en/of laag opleidingsniveau ouders (VMBO-t tot het MAVO niveau) komen mogelijk in aanmerking voor VVE. Een indicatie hiervoor wordt alleen afgegeven bij het consultatiebureau. Het kind gaat dan 3 dagdelen naar de peuterspeelzaal.

Wanneer beide ouders werken is er mogelijk tegemoetkoming ouderbijdrage:
Dit heet Kinder Opvang Toeslag.(KOT). Deze toeslag is aan te vragen bij www.toeslagen.nl.

Als één van de ouders of beide niet werken, kom je in aanmerking voor gemeentelijke subsidie. Hierbij moet je wel aantonen dat je geen KOT ontvangt. Dit formulier 'geen recht op kinderopvangtoeslag' krijgt men bij aanmelding bij het kind-centrum. Van beide ouders moet daarnaast een inkomensverklaring worden meegestuurd. Deze is op te vragen bij de belastingtelefoon.

Bij geen recht op kinderopvangtoeslag kan de gemeente een bijdrage vergoeden. Bent u een ouder die niet werkt, alleenverdiener is of een peuter heeft met een risico op taalachterstand (VVE-indicatie)? U kunt uw peuter aanmelden bij één van de peutergroepen. Wanneer u niet werkt betaalt u over de eerste twee dagdelen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Het derde dagdeel is voor peuters met een VVE-indicatie gratis. Deze kosten worden door de gemeente rechtstreeks aan de peuteropvangorganisatie betaald.
Er blijft dus een eigen bijdrage over: Hiervoor kan niet nog een vergoeding voor worden aangevraagd.

Aanvraag procedure

Aanmelden kan via de site www.kmnkindenco.nl

of men kan een aanmeldformulier downloaden van de site www.kmnkindenco.nl