StdB: Welzijn op recept Tympaan-De Baat

Heeft u last van lichamelijke klachten, somberheid, stress of angstklachten als gevolg van bijvoorbeeld ingrijpende gebeurtenissen, relatieproblemen of een zieke partner? Dan is de aanpak Welzijn op recept mogelijk iets voor u! Samen met een welzijnscoach kunt u op zoek gaan naar contacten of activiteiten die mogelijk uw leven extra glans gaan geven.

Welzijn op recept is een gerichte doorverwijzing van een hulpverlener naar een zogenaamd 'welzijnsarrangement' bij Tympaan-De Baat. Wanneer uw hulpverlener heeft geconstateerd dat een medische of psychologische behandeling niet noodzakelijk is om uw energie en balans te herstellen of uw gezondheid te vergroten, of wanneer u uw klachten zelf te boven wilt komen zonder medicijnen maar moeite heeft de eerste stap te zetten is Welzijn op recept mogelijk iets voor u.

De welzijnsarrangementen bij Tympaan-De Baat bestaan uit activiteiten die uw gevoel van welbevinden kunnen verhogen doordat zij gebaseerd zijn op zes  ‘Principes van Duurzaam Geluk’: positief en optimistisch denken, zingeving, bewust leven en genieten, interactie met anderen, gezonde leefstijl en geluk delen. Voorbeeld van activiteiten zijn: creatieve activiteiten, samen eten, sporten en bewegen, vrijwilligerswerk of een combinatie hiervan.

Adriana Kegley

0297-230280

 welzijnoprecept@stdb.nl

Ga naar de website...

Toelatingsvoorwaarden

De inwoner wordt verwezen door een professional, zoals een huisarts, fysiotherapeut e.d.

Welzijn op recept is er voor mensen tussen 18-80 jaar die om de één of andere reden niet lekker in hun vel zitten. Bijvoorbeeld:

 • Mensen met klachten als somberheid, stress en angst;
 • Mensen met chronische aandoeningen;
 • Mensen die vastgelopen zijn in het leven;
 • (Overbelaste) mantelzorgers;
 • Dreigend isolement, eenzaamheid;
 • Mensen met een ongezonde levensstijl.

Welzijn op recept is niet bedoeld voor mensen met psychiatrische problemen, persoonlijkheidsstoornissen, psychoses, chronisch alcoholmisbruik , schizofrenie, ernstige depressie of andere psychische stoornissen.

Kosten en vergoeding

Deelname aan Welzijn op recept is gratis.

Aanvraag procedure

 • De verwijzer meldt de coördinator Welzijn op recept dat u aangemeld bent.
 • U wordt uitgenodigd om eerst zelf contact te zoeken, maar als dat na twee weken nog niet is gebeurd, dan zal de coördinator u bellen.
 • Verkennend gesprek met de coördinator en mogelijk al een koppeling aan een welzijnscoach (vrijwilliger)
 • Stappenplan opstellen met welzijnscoach en aanmelden bij een activiteit. Zo nodig gaat de welzijnscoach een keer met u mee.
 • Regelmatig contact met de welzijnscoach over de ervaring en voortzetting.
 • Dit traject duurt maximaal een jaar.