Wet Langdurige Zorg (WLZ)

De Wet langdurige zorg is er voor mensen (zorgvragers) die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking.

Voor meer informatie over aanvragen WLZ indicatie: zie de site van de rijksoverheid.

Voor meer informatie zie zorgkantoor.nl

Het CIZ bepaalt of er een WLZ indicatie wordt afgegeven en bepaalt het Zorgprofiel (ook wel ZZP indicatie).
Met een WLZ-indicatie heeft zorgvrager recht op passende zorg met verblijf in een instelling. Indien gewenst mag zorgvrager ook thuis (blijven) wonen, maar levering van zorg thuis moet wel verantwoord zijn. Het is de taak van het zorgkantoor om dat te beoordelen.Onderdelen van zorg vanuit de WLZ kunnen zijn:

  • verblijf in een instelling;
  • persoonlijke verzorging en verpleging;
  • geneeskundige zorg die noodzakelijk is in verband met de aandoening, beperking of stoornis;
  • algemene geneeskundige zorg (huisartsenzorg);
  • hulpmiddelen die nodig zijn voor door de instelling gegeven zorg;
  • vervoer naar de plaats waar de begeleiding of de behandeling plaatsvindt.

Indien WLZ is aangevraagd bij het CIZ, maar hulp is nog niet geactiveerd en zorgvrager is nog thuis: 
dan kan voor deze korte periode (vóór opname) via de WMO hulp bij het huishouden en dagbesteding worden aangevraagd.
Voor overige maatwerkvoorzieningen van de WMO komt zorgvrager niet in aanmerking

Zorgkantoor Utrecht

038-4567899

 zorgtoewijzing@zilverenkruis.nl

Ga naar de website...


2021 Maatwerkvoorziening voor inwoners met WLZ indicatie

Kosten en vergoeding

Iedereen die in Nederland woont of werkt, draagt bij aan de financiering van deze zorg. De Wlz-verzekering is een volksverzekering (net als de AOW en ANW), waarvoor we een inkomensafhankelijke premie betalen. Dat geld wordt ingehouden op het loon of de uitkering of rechtstreeks aan de belastingdienst betaald.

Is er een WLZ-indicatie voor zorg met verblijf en is zorgvrager 18 jaar of ouder dan is er een eigen bijdrage verschuldigd. Ook als ervoor gekozen wordt om de zorg thuis te ontvangen.

Voor de hoogte van de eigen bijdrage kun je de website van de Rijksoverheid raadplegen.

Aanvraag procedure

Aanvragen van een WLZ indicatie gaat via de site van het CIZ. En kan aangevraagd worden door zorgvrager zelf, door professional, huisarts of naaste of samen met een client ondersteuner via MEE zie regeling.
Het kan zijn dat er een machtiging nodig is. Dit staat op de site vermeld. Het is belangrijk om alle relevante gegevens hierbij aan te leveren.

Na de aanvraag wordt bepaald of er recht is op langdurige zorg. Dit besluit ontvangt de zorgvrager per brief, in principe binnen zes weken nadat het aanvraagformulier is ontvangen. Als zorgvrager toegang heeft tot de WLZ ontvangt ook het zorgkantoor hierover bericht.