WMO: Individuele begeleiding/thuisbegeleiding

Individuele begeleiding is er voor iedereen die door psychische, sociale of andere omstandigheden extra ondersteuning nodig heeft. Deze personen zijn momenteel niet in staat om zelf orde op zaken te houden.
Hulp uit de omgeving is dan niet meer voldoende.

 

Samen met de cliënt werkt de begeleider op een praktische en doelgerichte manier aan het verminderen van de problemen en het verbeteren van de situatie.
De Individuele begeleiding neemt het niet over, maar helpt om weer grip op het leven te krijgen.
Er wordt gedurende korte of langere tijd ondersteuning geboden. Niet op psychosociaal vlak, maar ook in de opvoeding, het huishouden of de administratie.
Individuele begeleiding kan eveneens een aanvulling zijn op een psychiatrische of andere behandeling.
Individuele begeleiding geeft ook ondersteuning bij behandeling en/of opbouwen van een dagbesteding. Bijvoorbeeld bij mensen met een dementie.

De Individuele begeleiding heeft daarbij nauw contact met de naasten en andere hulpverleners of betrokkenen.

ADHD: u kunt met een verwijsbrief van de huisarts naar een (J)GGZ-hulpverlener. Deze hulpverlener kan, indien deze een contract heeft met de gemeente, een beschikking aanvragen bij de (Jeugd)consulent van de gemeente.

 

Het Servicepunt

0297-587600

 info@servicepuntderondevenen.nl


Gecontracteerde zorgaanbieders (stand december 2020)

Toelatingsvoorwaarden

Men moet inwoner zijn van deze gemeente. Aanvraag kan pas gedaan worden wanneer men daadwerkelijk is ingeschreven in de GBA (Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens).

Personen die vanwege geestelijke ziekte, beperking of privé problemen tijdelijk niet in staat zijn regie te voeren op hun eigen huishouden.

Personen die tijdelijk hulp nodig hebben bij het verzorgen van hun kinderen.

Er is een WMO-indicatie nodig voor Individuele begeleiding.

Als cliënt een ZZP (zorgzwaartepakket) heeft, dient deze een aanvraag te doen bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg).

Kosten en vergoeding

De eigen bijdrage voor WMO-voorzieningen is € 19,00 per maand.  Meer informatie: www.hetcak.nl U kunt ook zelf bellen: tel. 0800-1925. Inwoners met een partner waarvan minimaal één persoon nog geen 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd) is betalen geen eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo. Voor de verplichte eigen bijdrage wmo (€ 19,00 per maand) kunnen collectief verzekerden via de gemeente een vergoeding van 100% krijgen tot max. €370,--, indien zij AV-Top of AV-standaard verzekerd zijn.

Aanvraag procedure

De gemeente moet binnen 7 dagen na ontvangst van een melding een ontvangstbevestiging sturen. Daarna heeft de gemeente 6 weken de tijd om onderzoek te doen en te komen tot een aanvraag. Hierna heeft de gemeente nog 2 weken tijd om te komen tot een beschikking.