WMO Informatief advies gesprek

Iedereen in De Ronde Venen moet zo lang mogelijk mee kunnen blijven doen en zelfstandig kunnen blijven wonen. Daarbij wordt steeds meer verwacht dat inwoners handelen vanuit eigen kracht en zelfregie. Wanneer een voorliggende voorziening geen oplossing is en een individuele voorziening  van de gemeente (WMO) de oplossing is dan volgt een informatief gesprek. In zo'n gesprek worden eerst alle voorliggende voorziening met de cliënt besproken.

Service punt medewerkster vult samen met aanvrager het digitale aanvraagformulier in: N.A.W. gegevens, wat is het probleem, waardoor wordt dit veroorzaakt, zijn voorliggende oplossingen niet toereikend.
Formulier wordt door SP verzonden naar de wmo. Binnen 7 werkdagen volgt een ontvangstbevestiging. Hierna zal wmo tel contact opnemen om een afspraak te maken om e.e.a. met de aanvrager te bespreken. Heeft aanvrager hulp nodig bij dit gesprek dan kan gratis een beroep worden gedaan op onafhankelijke cliëntondersteuning. De cliëntondersteuner denkt mee en geeft advies. Onafhankelijke cliëntondersteuning aanvragen bij stichting MEE.

Zorgaanbieders/contractanten: zie de website beschikbaarheidswijzer.nl 

0297-587600

 info@servicepuntderondevenen.nl

Ga naar de website...

Toelatingsvoorwaarden

Men moet inwoner zijn van deze gemeente. Aanvraag kan pas gedaan worden wanneer men daadwerkelijk is ingeschreven in de GBA (Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens).

Kosten en vergoeding

Voor de verplichte eigen bijdrage wmo (€20,60 per maand) kunnen collectief verzekerden via de gemeente een vergoeding van 100% krijgen tot max. € 370,=, indien zij AV-Top of AV-standaard verzekerd zijn.

Aanvraag procedure

De gemeente moet binnen 7 dagen na ontvangst van een melding een ontvangstbevestiging sturen. Daarna heeft de gemeente 6 weken de tijd om onderzoek te doen en te komen tot een aanvraag. Hierna heeft de gemeente nog 2 weken tijd om te komen tot een beschikking.