WMO: Persoonsgebonden budget (PGB)

Een PersoonsGebonden Budget (PGB) is een geldbedrag waarmee u zelf zorg en begeleiding kunt inkopen. U kiest zelf uw zorgverleners en begeleiders uit. Of u huurt een organisatie in, die in uw opdracht gaat werken. Met hen maakt u afspraken over wat er gedaan moet worden, de dagen en uren waarop de hulp voor u werkt en de vergoeding die u daarvoor uit het pgb betaalt. Op die manier houdt u zelf de regie over de hulp. Daarmee houdt u ook de touwtjes van uw eigen leven zelf in handen.

 

De wijkverpleegkundigen van Amstelland en Careyn zijn ook verplicht indicaties te doen als zij als zorgverlener geen zorg leveren. Dit in geval van persoonsgebonden budget waarbij zelf zorg is ingekocht, maar waar wel een indicatie moet worden afgegeven voor de zorgverzekering. Wijkverpleegkundigen kunnen ook indicaties Huishoudelijke Hulp afgeven, als dit bijvoorbeeld in combinatie is.

Toelatingsvoorwaarden

Persoonsgebonden Budget /WMO

Als een inwoner een maatwerkvoorziening in PGB wil, zal iemand alvorens de aanvraag in behandeling te worden genomen een persoonlijk plan inclusief budgetoverzicht/plan aan moeten leveren.
Op basis van het budgetplan wordt het tarief dat afgegeven zal worden vastgesteld.
Een besluit over de inhoud, de duur, de hoeveelheid van de maatwerkvoorziening wordt op basis van het persoonlijk plan en een gesprek met de gemeente gemaakt.

Let ook op of iemand wel een competente budgethouder kan zijn of hij/zij iemand heeft /aan kan wijzen als budgethouder ( schulden en administratieve problemen zijn een contra indicatie).

De zorgaanbieder kan niet de budgethouder zijn !

Hebt u huishoudelijke hulp, hulpmiddelen (zoals een rolstoel) of woonvoorzieningen (zoals aanpassingen in uw huis) nodig om zelfstandig te blijven wonen dan is de gemeente ervoor verantwoordelijk dat u die voorzieningen krijgt.

Bij toekenning door de gemeente van bepaalde voorzieningen kunt u kiezen tussen in natura of een PGB. De gemeente is er volgens de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) toe verplicht u die keuze te bieden.

Kiest u voor een persoonsgebonden budget, dan betaalt de SVB direct uit aan de hulp- of zorgverlener welke u heeft uitgekozen.

Heeft de gemeente geen contract met de hulpverlener of organisatie naar keuze, dan wordt het budget geen 100%, maar 75%.