WMO/Jeugd: Persoonsgebonden budget (PGB)

Bij toekenning door de gemeente van bepaalde voorzieningen kan er gekozen worden tussen zorg in natura (zin) of een persoonsgebondenbudget ( PGB). De gemeente is er volgens de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) of de Jeugdwet toe verplicht die keuze te bieden.Voor algemene informatie over PGB klik hier.
Voor meer informatie over hoe pgb werkt zie de site van PerSaldo.

Als een inwoner een maatwerkvoorziening in PGB wil, zal deze een persoonlijk plan inclusief budgetoverzicht/plan aan moeten leveren.
 

Kiest u voor PGB dan betaalt de SVB direct uit aan de hulp- of zorgverlener welke u heeft uitgekozen.


Heeft de gemeente geen contract met de hulpverlener of organisatie naar keuze, dan wordt het budget geen 100%, maar 75%.

Toelatingsvoorwaarden

  • duidelijk uit kunnen leggen waarom voor pgb gekozen wordt en zorg in natura niet passend is.
  • de gemeente beoordeeld de kwaliteit van de diensten en hulpmiddelen die ingezet worden.
  • de gemeente beoordeeld of een pgb bij de inwoner past
  • de gemeente beoordeeld of de inwoner een pgb kan beheren

Kosten en vergoeding

Op basis van het budgetplan wordt het tarief dat afgegeven zal worden vastgesteld.
Op basis van het persoonlijk plan en een gesprek met de gemeente wordt een besluit genomen over de inhoud, de duur en de hoeveelheid van de maatwerkvoorziening.