WMO vervoersvoorzieningen

In het algemeen ontstaat het recht op een vervoersvoorziening als betrokkene door zijn lichamelijke of psychische beperking niet meer die verplaatsingen kan maken die mensen nodig hebben om deel te kunnen blijven uitmaken van de maatschappij.

 

Het enkel niet meer kunnen doen van boodschappen is onvoldoende om in aanmerking te komen voor een vervoersvoorziening. Er moeten meer gebieden zijn waarop beperkingen worden ondervonden, zoals familiebezoek, andere sociale contacten en culturele bestemmingen. Kunnen dergelijke bestemmingen met het openbaar vervoer worden bereikt, dan is openbaar vervoer adequaat en moet voor het boodschappen doen een andere oplossing worden gevonden. 

Doelen van de inwoner op het gebied van meedoen zijn:
- zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel.

Servicepunt

0297-587600

 info@servicepuntderondevenen.nl

Ga naar de website...

Toelatingsvoorwaarden

Men moet inwoner zijn van deze gemeente. Aanvraag kan pas gedaan worden wanneer men daadwerkelijk is ingeschreven in de GBA (Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens).
 

Kosten en vergoeding

De eigen bijdrage voor WMO-voorzieningen is € 19,00 per maand.  Meer informatie: www.hetcak.nl
U kunt ook zelf bellen: tel. 0800-1925. 
Inwoners met een partner waarvan minimaal één persoon nog geen 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd) is betalen geen eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo. 

Voor de verplichte eigen bijdrage wmo (€ 19,00 per maand) kunnen collectief verzekerden via de gemeente een vergoeding van 100% krijgen tot max. € 370,00, indien zij AV-Top of AV-standaard verzekerd zijn.

Wanneer iemand WLZ zorg ontvangt en ook ondersteuning heeft vanuit de WMO dan betaalt de inwoner alleen een eigen bijdrage voor de WLZ.

De eigen bijdrage geldt niet voor de rolstoel.  

Aanvraag procedure

Wanneer u een vervoersprobleem heeft neemt u contact op met het Servicepunt, Wij bespreken verschillende voorliggende oplossingen. Komt het tot het aanvragen van een maatwerkvoorziening dan doet het Servicepunt een melding naar de afdeling WMO van de gemeente. 

Toetsing vindt plaats door een consulent van de gemeente.
De gemeente moet binnen 7 dagen na ontvangst van een melding een ontvangstbevestiging sturen.
Daarna heeft de gemeente 6 weken de tijd om onderzoek te doen en te komen tot een officiële aanvraag.
Hierna heeft de gemeente nog 2 weken om te komen tot een beschikking.