WMO Woonvoorzieningen

Wanneer men problemen ervaart in de woning als gevolg van een medische beperking kan men een melding doen voor een woningaanpassing die medisch noodzakelijk is. De kosten van een aanpassing kunnen hoog zijn. Daarom zal de gemeente eerst onderzoeken of een verhuizing naar een andere woning niet een goedkoper alternatief is. Woont de inwoner in een huurwoning van GroenWest, dan zal de WMO-consulent contact opnemen met GroenWest indien er bijv. een traplift dient te worden aangebracht

Voorbeelden van een woningaanpassing zijn:
tillift, traplift of aanpassing van de douche/badkamer.

Bij een rolvoorziening binnen zal door de WMO consulent worden geïnformeerd naar een drempelhulp of rijplaat.
Een (hoog/laag) bed wordt niet vergoed vanuit de WMO.

Voorliggende mogelijkheden:
Leveranciers gereviceerde trapliften, indien men zelf een traplift wil aanschaffen:
Smienk trapliften
- Firma Otto Ooms, www.ottolift.nl
- Hr Henk de Reuver, tel. 06-40225907

Zelf op zoek naar een rijplaat:
SecuCare is een bedrijf dat gespecialiseerd is in doe-het-zelf hulpmiddelen, zij hebben een systeem (opstap) waarmee verschillende hoogtes overbrugd kunnen worden. te koop bij Dirk Stam in Mijdrecht, de Praxis en via de webshop.

Toelatingsvoorwaarden

Meldingen kunnen pas worden gedaan als men is ingeschreven in het GBA van de Gemeente Ronde Venen.

Alle algemeen gebruikelijke middelen worden niet meer vergoed.

Kosten en vergoeding

De eigen bijdrage voor WMO-voorzieningen is  € 19 euro per maand.  Meer informatie: www.hetcak.nl.
Cliënt kan ook zelf bellen: tel. 0800-1925. 
Inwoners met een partner waarvan minimaal één persoon nog geen 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd) is betalen geen eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo. 

Voor de verplichte eigen bijdrage wmo (€ 19 euro per mnd) kunnen collectief verzekerden via de gemeente een vergoeding van 100% krijgen tot max. €370,--, indien zij AV-Top of AV-standaard verzekerd zijn.

Wanneer iemand WLZ zorg ontvangt en ook ondersteuning heeft vanuit de WMO dan betaalt de inwoner alleen een eigen bijdrage voor de WLZ.

 

Aanvraag procedure

Toetsing vindt plaats door een consulent van de gemeente.
Na ontvangst van een melding wordt zo nodig een afspraak gemaakt voor een huisbezoek.
- Naar aanleiding van dit bezoek wordt een programma van eisen opgesteld.
- In overleg met cliënt wordt een offerte voor de aanpassingen opgevraagd.

De gemeente moet binnen 7 dagen na ontvangst van een melding een ontvangstbevestiging sturen.
Daarna heeft de gemeente 6 weken de tijd om onderzoek te doen en te komen tot een aanvraag.
Hierna heeft de gemeente nog 2 weken tijd om te komen tot een beschikking.