Zideris

Zideris is een kleinschalige organisatie die professionele begeleiding en ondersteuning biedt aan jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking. Bij Zideris kun je wonen, en ook werken of naar dagbesteding. Het motto is 'eigenzinnige zorg'.

In Mijdrecht wonen 36 cliënten verspreid over drie locaties: Molenwiek, Proostdijstraat en Verfmolen. 

 

Ook op onderstaande gebieden begeleiden en ondersteunen zij jongeren en volwassen met een verstandelijke beperking: 

Dagbesteding Mijdrecht: Er zijn in de gemeente plekken om, onder begeleiding, aan het werk te gaan of dagbesteding te hebben. Dit is in samenwerking met Stichting Reinaerde.

Ambulante begeleiding: Hulp aan huis om dagelijkse taken te leren, aandacht voor de persoonlijke verzorging, onderhouden van een netwerk, steun en begeleiding. Dit is bedoeld voor jongeren, volwassenen, gezinnen met een kind met een LVB (Licht Verstandelijke Beperking) of gezinnen waarvan één van de ouders of beide ouders een LVB heeft.

Vrijetijdsbesteding: Zideris heeft een uitgebreid vrijetijdsprogramma.

Logeren en andere vormen van kort verblijf; Ter ondersteuning van de gezinssituatie van een thuiswonende cliënt kan gebruik gemaakt worden van een logeerhuis. Maar ook ter voorbereiding op een permanente plaats in een woning.

Marleen Gräper

088-5132513

 klantcontact@zideris.nl

Ga naar de website...

Kosten en vergoeding

De betaling van ambulante begeleiding en logeren en andere vormen van kort verblijf wordt vergoed vanuit de WMO.