Zonnebloem

Bij de Zonnebloem draait het om mensen. Zij brengen ze bij elkaar. Staan voor ze klaar. En zetten alles op alles om mensen met een beperking een onvergetelijke dag te bezorgen. Want een lichamelijke beperking hoeft nooit een belemmering te zijn. Het streven van De Zonnebloem is dat iedereen volop van het leven kan genieten.

Landelijk verzorgt De Zonnebloem vaarvakanties voor mensen met een lichamelijke beperking die nog zelfstandig wonen. 
Lokaal bestaan de activiteiten veelal uit huisbezoeken van de vrijwilligers aan inwoners die binnen de doelgroep van De Zonnebloem vallen. Ook worden er uitstapjes en activiteiten georganiseerd.

Toelatingsvoorwaarden

De Zonnebloem heeft een aanbod voor mensen met een beperking die zichzelf niet makkelijk redden. De doelgroep omvat mensen die niet meer in staat zijn om te doen wat een ander wel kan. Vanaf 20+ ben je welkom bij de Zonnebloem. Het gaat veelal om mensen met een fysieke beperking die zelfstandig wonen. Mensen met een psychische beperking of dementerenden vallen niet onder de doelgroep van de Zonnebloem. 

Kosten en vergoeding

Bezoek aan huis is gratis.